Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271/25/ORG/12 - „Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia załącznik 1
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
załącznik 3
Wykaz wykonanych usług 
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 18.12.2012 r.
Osoby odpowiedzialne: Michał Piwek, Łukasz Ryk


Wersja do druku