Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

pełna nazwa Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
prezes
p.o. Maria Barbarska
adres
05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
telefon
509 566 752, pr. 503 138 867
e-mail
prezes@mu3w.pl
strona www
www.mu3w.pl
rodzaj organizacji
stowarzyszenie rejestrowe                                               (Organizacja Pożytku Publicznego)
nr krs lub inny
0000 267 444
organ rejestrujący Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
nip
529-17-28-245
regon
140786220
nr konta bankowego 11 9291 0001 0086 8264 2000 0010
obszar działań
- włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie
rozwoju oraz sprawności intelektualnej.
- prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej, w szczególności poprzez organizację wykładów, seminariów, lektoratów języków obcych, odczytów, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów i innych,
- współpracę z krajowymi i zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku oraz ich
międzynarodową federacją, ze szkołami wyższymi, placówkami naukowo-badawczymi,
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu.
- tworzenie grup samopomocowych,
- działania profilaktyczne zapobiegające marginalizacji społecznej osób starszych,
- występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu
logo
zobacz logo
statut zobacz dokument

Wersja do druku