Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Razem dla Milanówka

pełna nazwa

Stowarzyszenie Razem dla Milanówka

prezes Ewa Januszewska, wiceprezes Michał Zieliński
adres 05-822 Milanówek, ul. Piasta 12, lok. 5
telefon 513 792 908
e-mail stowarzyszenie@razemdlamilanowka.org
strona www
www.razemdlamilanowka.org
rodzaj organizacji
Stowarzyszenie rejestrowe
nr krs lub inny
0000382463
organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
nip 5291797967
regon 143012989
nr konta bankowego
35 1020 1055 0000 9902 0272 3237
obszar działań
a. Podnoszenie stanu świadomości społeczeństwa i szerzenie wiedzy w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem udziału organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
b. Integracja społeczności zwłaszcza milanowskiej wokół inicjatyw służących wszechstronnemu rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu Milanówka.
c. Obrona praw obywatelskich oraz szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, zrzeszania się, współpracy z administracją publiczną, oraz integrowanie organizacji pozarządowych.
d. Działalność na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
e. Podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez wspieranie zrównoważonego rozwoju Milanówka – nowoczesnego Miasta Ogrodu, oraz idei Miast Ogrodów.
f. Promocja postaw proinnowacyjnych i technologii proekologicznych w społeczności zwłaszcza milanowskiej.
g. Podejmowanie działań na rzecz aktywizacji młodzieży.
h. Rozwijanie współpracy i wymiany doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
statut zobacz dokument

Wersja do druku