Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

pełna nazwa
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów      
prezes Elżbieta Arciszewska
adres 00-024 Warszawa, ul. Aleje Jerozolimskie 30
telefon 22 827 09 15, 22 827 19 56
e-mail zarzadglowny@pzerii.org
strona www
www.pzerii.org
rodzaj organizacji
stowarzyszenie rejestrowe
nr krs lub inny
0000109984
organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS
nip 525-15-62-577
regon 000776019
nr konta bankowego
23 9291 0001 0086 8714 2000 0010
obszar działań Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest organizacją pozarządową, samodzielną i niezależną, z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego.
Związek działa na terenie całego kraju poprzez swoje oddziały okręgowe, rejonowe i koła. Jest największą organizacją skupiającą emerytów, rencistów i inwalidów.
Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.
Terenowe ogniwa Związku współdziałają z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzą bogatą działalność kulturalną i artystyczną,  organizują zajęcia sportowe, rekreacyjne i rehabilitacyjne. dostosowane do potrzeb i zainteresowań swoich członków.
logo zobacz logo
statut zobacz dokument
oddział w Milanówku
prezes Anna Janowska
adres 05-822 Milanówek, ul. Spacerowa 4
telefon 660 521 354
e-mail emeryci@milanowek.pl
nip 525-21-44-540
regon 000776019-04928

Wersja do druku