Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Dom Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej

pełna nazwa
Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej                
prezes Ks. Stanisław Jurczuk
adres 01-441 Warszawa, ul. Deotymy 41
telefon 22 837 42 61
e-mail ksnaw@ksnaw.pl
strona www
www.ksnaw.pl
rodzaj organizacji
stowarzyszenie rejestrowe (Organizacja Pożytku Publicznego)
nr krs lub inny
0000215585
organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
nip 5272128691
regon 011122045
nr konta bankowego
28 1680 1248 0000 3000 0471 1423
obszar działań
1. otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy,
2. podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom,
3. podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej,
4. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej,
5. szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi,
6. pogłębianie formacji religijnej,
7. promocja i organizacja wolontariatu,
8. reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych.
logo zobacz logo
statut zobacz dokument
oddział w Milanówku Dom Rehaibilatacyjno-Opiekuńczy
prezes oddziału Janina Maranda
dyrektor domu ks. Stanislaw Jurczuk
adres 05-822 Milanówek, ul. Piasta 5
telefon 22 724 98 52, 22 724 93 57
e-mail milanowek@ksnaw.pl
strona www www.milanowek.ksnaw.pl
nip 5291619119
regon 011122045-00032
nr konta bankowego 38 1240 6348 1111 0000 5124 2028

Wersja do druku