Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXXI Sesja Rady Miasta Milanówka

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXXI SESJI

VI kadencji Rady Miasta Milanówka

w dniu 24 października 2013 r. (czwartek), o godz. 16.00

w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

Porządek obrad sesji :

  1. Otwarcie XXXI Sesji Rady Miasta Milanówka.
  2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie protokółu z XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.
  4. Sprawozdanie Burmistrza.
  5. Projekt planu odwadniania Miasta Milanówka na lata 2013-2018 wraz z informacją dotyczącą ekoefektu.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Milanówek, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2012/2013.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 - 2021,

b)   zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013 rok,

c)    przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy: ulicą Kazimierzowską, ulicą Średnią,  terenem PKP i Rowem Grudowskim,

d)   przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Ptasia”.

e)    przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi,

f)    wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Miasta Milanówka,

g)   wyrażenia woli Gminy Milanówek do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Milanówek”,

8.  Rozpatrzenie skarg mieszkańców.

9.  Interpelacje i zapytania.

10.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

11.  Sprawy różne.

12.  Zakończenie XXXI Sesji Rady miasta Milanówka.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Maria Sobczak


Wersja do druku