Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego

pełna nazwa
Samodzielne Koło Terenowe nr 10 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
prezes Małgorzata Hamada
adres 05-822 Milanówek, Ul. Fiderkiewicza 41
telefon 22 758 36 92
e-mail skt10@slo5.edu.pl
strona www
www.slo5.edu.pl
rodzaj organizacji
Stowarzyszenie rejestrowe                                                (Organizacja Pożytku Publicznego)
nr krs lub inny
0000019454
organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
nip 529-10-08-663
regon 010253265
nr konta bankowego
80 9291 0001 0086 5885 3000 0010
obszar działań
Towarzystwo:
1. zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły wyższe, zwane dalej „szkołami”;
2. inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;
3. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa;
4. propaguje wśród dzieci i młodzieży wiedzę o Unii Europejskiej;
5. uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską;
6. inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania;
7. prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form;
8. tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania;
9. podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej;
10. organizuje zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne, a także prowadzi działalność na rzecz organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
11. podejmuje działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną);
12. podejmuje działania w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną;
13. prowadzi działalność wydawniczą;
14. może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa;
15. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania;
16. rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych
logo
statut zobacz dokument

Wersja do druku