Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Małgorzata Białowąs

Pracuje w Zespole Szkół nr 2 od 1977 roku. Jest magistrem germanistyki z II stopniem specjalizacji zawodowej z pedagogiki społecznej, nauczycielem dyplomowanym i egzaminatorem maturalnym.
Za wzorową pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz działalność społeczną była wielokrotnie nagradzana Nagrodą Dyrektora Szkoły. Uzyskała  również  Nagrodę  Kuratora  i  Nagrodę  Ministra   Edukacji  Narodowej. Została  odznaczona  Brązowym  i  Srebrnym  Krzyżem Zasługi.

W latach 1985-1999 pełniła funkcję zastępcy dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Milanówku przy ul. Wójtowskiej 3. /od 1999 r. szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema/. W monografii szkoły czytamy: „Kiedy mówimy o Unii Europejskiej, musimy pamiętać, że wiele lat wcześniej prawdziwym „ambasadorem" w tej dziedzinie okazała się nasza koleżanka Małgorzata Białowąs, z której inicjatywy powstała współpraca między szkołą przy Wójtowskiej a szkołą średnią w Sankt Goarshausen w Nadrenii". Była inicjatorką wymiany młodzieży i począwszy od 1992 roku jest główną organizatorką spotkań uczniów z partnerskich szkół. Opracowuje programy wymiany, pozyskuje środki finansowe do ich realizacji. Swoją pracą służy innym - uczniom, szkole, miastu. Nasi uczniowie mogli poznać kulturę i historię sąsiadów, doskonalić umiejętności językowe. Realizując wiele projektów, m.in. projekt „Milanówek dziś i jutro", mogli poszerzyć swoją wiedzę o przeszłości i teraźniejszości miasta, w którym się uczą, i podzielić się nią z rówieśnikami ze szkoły niemieckiej, O tym, jak różnorodne były formy współpracy naszych uczniów z młodzieżą niemiecką świadczy obszerna dokumentacja fotograficzna. W 1994 r. była inicjatorką współpracy Zespołu Szkół nr 1  przy ulicy Piasta w Milanówku ze szkołą średnią w Welzheim. To właśnie ta współpraca stała się zaczątkiem póżniejszej umowy między Milanówkiem  i Welzheim o miastach partnerskich.  

Od 1974 roku jest instruktorem ZHP w stopniu harcmistrza w Hufcu ZHP w Milanówku. Przez wiele lat pracowała w Komendzie Hufca, pełniąc funkcję komendanta szczepu drużyn harcerzy starszych im. Andrzeja Romockiego „Morro" przy Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. gen. Józefa Bema. Jest przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich w Hufcu ZHP Milanówek. Organizowała wyjazdy harcerzy do Danii na międzynarodowe spotkania ,,Jamborette 97". W latach 1992 - 2000 była organizatorem wyjazdów instruktorów Hufca ZHP Milanówek na międzynarodowe spotkania „Nordtreff w Niemczech”. Była odpowiedzialna za organizację i przebieg obchodow 25-lecia i 30-lecia pracy Hufca ZHP Milanówek. Przez wiele lat pracowała społecznie na obozach letnich i zimowiskach, uczestnikami których byli harcerze z całego miasta. Za swoją pracę instruktorską otrzymała liczne pochwały, dyplomy i odznaczenia. W 2003 roku została uhonorowana Medalem Chorągwi „Dziękujemy Ci Druhno" przyznawanym przez Komendanta Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy.

W ramach obchodów 100-lecia miasta Milanówka była współorganizatorem wystawy fotograficznej „25 lat   Hufca Milanówek". Angażowała  się w życie społeczności lokalnej, pracując w okręgowych komisjach   wyborczych. W Zespole Szkół nr 2 im. gen. Józefa  Bema  sprawując opiekę nad pocztem sztandarowym, współorganizuje uroczystości szkolne i uczestniczy w różnego rodzaju uroczystościach   miejskich. Jej dziełem jest również dokumentacja fotograficzna obrazująca, historię szkoły przy ulicy   Wójtowskiej.


Wersja do druku