Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Andrzej Stawarz

Od wielu lat wnosi wielki wkład osobisty w prace badawcze dotyczące historii Milanówka i w promocji wiedzy o dorobku naszej miejscowości na terenie Warszawy.
W 1995 r. ukazała się pod jego redakcją i przy wkładzie autorskim najobszerniejsza praca na temat naszego miasta ,,Zarys dziejów Milanówka”. Praca ta zainspirowała Towarzystwo Miłośników Milanówka do podjęcia inicjatywy zorganizowania dwuletnich obchodów 100-lecia Letniska Milanówek, których plon zawarto w raporcie opublikowanym w książce ,,Milanówek – miejsce magiczne”.

Trzykrotnie, wspólnie z Muzeum Niepodległości i przy osobistym udziale dr. A. Stawarza zorganizowano w tej placówce ,,Dzień Milanówka”, poświęcony promocji naszych wydawnictw i naszym doświadczeniom na polu edukacji patriotycznej.
W 2008 r. współpracował przy organizacji konferencji poświęconej pozyskiwaniu dokumentów do historii małych ojczyzn; był też jednym z jej głównych prelegentów. Dorobek tej konferencji zaowocował m.in. w czasie prac autorskich i redakcyjnych nad najnowszym albumem ,,Milanówek w dokumencie i fotografii”.

Z jego inicjatywy i przy współpracy z dr Katarzyna Chrudzimską-Uherą odbędzie się w Muzeum Niepodległości w 2009 r. wystawa monograficzna poświęcona prof. Janowi Szczepkowskiemu oraz koncert chopinowski, nawiązujący do związków Milanówka z Chopinem. Również w 2009 r. odbędzie się wspólnie z TMM zaplanowany przegląd amatorskiej twórczości poetyckiej piewców małych ojczyzn.

Udzielał się również w działalności mającej na celu popularyzację wiedzy o naszym mieście i powiecie grodziskim, m.in. był jurorem konkursów wiedzy o powiecie organizowanych przez Zespół Szkół im. J. Bema, Towarzystwo Miłośników Milanówka i Starostwo Powiatu Grodziskiego. Jest redaktorem naczelnym czasopisma ,,Niepodległość i Pamięć:” – specjalistycznego pisma o profilu muzealno-historycznym, wydawanego od 1994 r. przez Muzeum Niepodległości w Warszawie i poświęconego polskiej tematyce niepodległościowej. Jest również autorem setek artykułów i prac naukowych dot. etnologii miast i obecnie jest prezesem Polskiego Towarzystwa Etnologii Miasta.

Jest autorem wielu publikacji naukowych poświęconych polskim ruchom niepodległościowym ostatnich 200 lat (powstania, tradycja patriotyczna, dorobek dwudziestolecia międzywojennego, II wojna światowa, opozycja w PRL), a także materiałom poświęconym muzealnictwu, recenzjom i omówieniom najnowszej literatury naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza.


Wersja do druku