Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Maria Dominika Inkielman

Maria Dominika Inkielman za znaczny wkład w edukację dzieci i młodzieży, działalność społeczną oraz utworzenie i prowadzenie Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Pani Maria Dominika Inkielman z wykształcenia, zamiłowania i wyboru życiowego jest nauczycielką. W zawodzie, w którym pracowała  z wielką pasją i zaangażowaniem, przepracowała 37 lat - w tym 12 lat pracy w SP nr 2, 17 lat pracy w SP nr 3 oraz 6 lat społecznie w czasie pobytu wraz z mężem w Algerii. Poza pracą dydaktyczną i wychowawczą zawsze przejawiała dużą aktywność na polu upowszechniania kultury. W SP nr 3 prowadziła „Koło Żywego Słowa”, przygotowywała np. montaże słowno-muzyczne realizowane z młodzieżą, m.in. z okazji Dnia Milanówka, czy z okazji kolejnych rocznic urodzin patrona SP nr 3 Fryderyka Chopina. Zorganizowała, a potem  przez dwa lata prowadziła „Szkolne Koło Miłośników Milanówka”, gdzie popularyzowała wiedzę o historii i dorobku Milanówka. Warto wiedzieć, że pracując w SP nr 3 wniosła wielki wkład w pracę samorządu szkolnego, którym opiekowała się przez cztery lata.

Na szczególne podkreślenie zasługuje jej praca w Związku Harcerstwa Polskiego w Milanówku. W ZHP była instruktorką, organizatorką zimowisk i obozów wakacyjnych.

Od kilku kadencji (ponad 10 lat) działa w zarządzie Towarzystwa Miłośników Milanówka uczestnicząc w realizacji wszystkich najważniejszych projektów. Dodatkowo znalazła jeszcze czas by z wielką pasją i talentem organizacyjnym poświęcić się pracy w utworzonym w 2005 r. Milanowskim Uniwersytecie III Wieku (MU3W), w którym piastuje obowiązki prezesa. Ta organizacja bardzo szybko zdynamizowała życie starszego pokolenia w Milanówku i w krótkim czasie pozyskała ponad 100 członków. Na uczelni MU3W realizowane są różnorakie formy pracy w zespołach problemowych, jak „Salonik Literacki” gdzie urządzane są odczyty z udziałem wybitnych specjalistów w charakterze wykładowców, wśród których nie brakuje sław ze świata nauki, kultury i sztuki, polityki i sportu. O szerokim zakresie działania milanowskiego uniwersytetu świadczy fakt, iż jego członkowie - dzięki  pomysłowości i wielkiemu poświęceniu  pani prezes - często wychodzą poza cztery ściany sal wykładowych organizując wyjazdy na pływalnie, wyjazdy  edukacyjne, wyjazdy do teatrów. Jej pracę charakteryzuje umiejętność współpracy, w tym ścisła i owocna współpraca  z Milanowskim Centrum Kultury, wraz z którym organizuje wiele koncertów, prelekcji i spotkań. Dobra współpraca z Gimnazjum Społecznym w Milanówku zaowocowała stworzeniem międzypokoleniowego koła teatralnego (efektem jego działalności był m.in. dwukrotny udział w Festiwalu Otwarte Ogrody). Opracowany przez p. Inkielman projekt na konkurs grantowy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku odniósł godny odnotowania sukces. MU3W przyznano dotację Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Działalność pani Inkielman wielokrotnie spotkała się z wyrazami uznania ze strony władz samorządowych. Prawdziwą satysfakcją było dla niej uzyskanie przez MU3W statusu Organizacji Pożytku Publicznego nr KRS 0000267444. Warto też dodać, iż MU3W  jest jak  dotychczas pierwszym i jedynym samodzielnym Uniwersytetem Trzeciego Wieku  w  powiecie grodziskim, posiadającym osobowość prawną. Dodatkowo pani Maria Dominika Inkielman jest jedynym prezesem UTW w Polsce posiadającym dyplom Szkoły Liderów.

Wszystkie jej działania służą promocji Milanówka, lokalnej społeczności oraz tworzą wizerunek Miasta, którego głównym potencjałem są ludzie inteligentni, w tym artyści. Dodatkową wartością jest całkowite poświęcenie i społeczny wymiar jej działalności, co przy licznych problemach zdrowotnych jest wartością nie do przecenienia.

Nic więc dziwnego, że pani prezes uzyskała w 2007 r. nominację do odbywającego się pod patronatem prezydentowej Marii Kaczyńskiej  i Róży Thun konkursu o tytuł „Niezwykłej Polki”. Fakt nominowania jej do tytułu przyznawanego kobietom, które  w wyjątkowy sposób przyczyniają się do rozwoju społeczności lokalnych i budują pozytywny wizerunek publicznego zaangażowania świadczy, że jej praca została zauważona i zasługuje na uznanie.


Wersja do druku