Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Pomysły do głosowania


BUDŻET OBYWATELSKI
LISTA POMYSŁÓW1.    Wykonanie ścieżek rowerowych łączących sąsiednie gminy
Możliwe wykonanie dokumentacji projektowej budowy ścieżek rowerowych. Koszt realizacji całości pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Gmina przystąpiła do projektu PTO zakładającego budowę ścieżek rowerowych

2.    Wykonanie stojaków rowerowych przy sklepach i blokach

3.    Wykonanie stacji rowerowej z możliwością wypożyczenia roweru, połączonej z Grodziskiem Mazowieckim

4.    Zorganizowanie Samoobsługowej Stacji Naprawy Rowerów

5.    Wykonanie zadaszonego parkingu rowerowego przy Zespole Szkół Gminnych nr 3

6.    Projekt „Miasto Przyjazne Rowerzystom” – stworzenie ciekawej krajobrazowo ścieżki/ trasy rowerowej, edukacja dzieci w szkołach (przepisy bezpieczeństwo), darmowy serwis rowerowy przy UM w sezonie

7.    Wykonanie zamkniętego placu zabaw dla dzieci z miękkim podłożem; bezpiecznego, cichego, zacienionego, ekologicznego, z miejscem do integracji mam i osób starszych

8.    Wykonanie dużego placu zabaw po stronie południowej

9.    Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Gminnych nr 1

10.    Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół Gminnych nr 3

11.    Park lub inne miejsce z ławkami, by przysiąść (nie przy ulicy)

12.    Wykonanie siłowni plenerowej

13.    Zamknięcie dla ruchu kołowego ulicy Warszawskiej od domu Piekarskiego do sklepu ogrodniczego i stworzenie warunków dla ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej – ładna zieleń, miejska fontanna z miejscami do spotkań, stworzenie dogodnych warunków do lokalizacji i rozwoju milanowskich przedsiębiorców
Zamknięcie możliwe po przejęciu drogi od Powiatowego Zarządcy Dróg. W ramach kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego można wykonać: zamknięcie ulicy wraz ze zmianą organizacji ruchu, ustawienie ławek oraz montaż oświetlenia. W przypadku zgody PZD zadanie do realizacji w 2015 roku

14.    Zorganizowanie opieki dla dzieci w czasie ferii zimowych i wakacji, w godzinach umożliwiających rodzicom zostawienie dziecka pod opieką i swobodny dojazd do pracy

15.    Zorganizowanie Sali Integracji Sensorycznej w Przedszkolu nr 1 oraz wyposażenie jej
w odpowiedni sprzęt; zatrudnienie specjalistów do prowadzenia zajęć

16.    Wykonanie publicznej toalety dla Mamy z Dzieckiem

17.    Usunąć z pomnika przy mogile zbiorowej powstańców Krzyż Grunwaldu - w zamian umieścić symbol Polski Walczącej i Godło Polskiej Rzeczpospolitej

18.    Finansowanie Miejskich Targów Przedsiębiorczości, organizowanych okazjonalnie
w Milanówku dla wszystkich chętnych przedsiębiorców lokalnych

19.    Azyl dla ptaków

20.    Zadrzewienie ulic miasta ogrodu

21.    Trwałe nasadzenie bylin i krzewów na skwerach i parkach miasta

22.    Więcej koszy na śmieci

23.    Więcej elementów małej architektury

24.    Usytuowanie ławek dla osób oczekujących na autobus: przystanek osiedle Jedwabnik, przystanek obok stacji PKP po stronie północnej, przystanek ulica Królewska 11a

25.    Więcej przystanków autobusowych (ulica Naddawki, Wylot, Czubińska)

26.    Uchwyty do przypięcia psa na smyczy przy sklepach w centrum miasta

27.    Wygospodarowanie miejsca (pomieszczenia) oraz zakup sprzętu muzycznego dla młodzieżowych zespołów muzycznych

28.    Rozwój idei „Milanowianek”

29.    Wydanie barwnej publikacji o historii jedwabiu w Milanówku

30.    Promowanie milanowskich artystów – malarzy na jedwabiu

31.    Przeznaczenie części funduszy na remont starych willi

32.    Miejska Biblioteka Publiczna czynna także w sobotę

33.    Renowacja zabytkowego samochodu strażackiego

34.    Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego dla dziewcząt (HPV)

35.    Mapa działających hydrantów

36.    Elektroniczna mapa miasta

37.    Do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego konieczna jest podstawa, czyli sporządzenie nowej INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ, aby wiedzieć jakie gatunki flory i fauny podlegające ochronie z mocy ustawy - są w Milanówku aktualnie. Ponadto stare Opracowanie Ekofizjograficzne zawiera błędy i braki. Na zamówienie tych 2 dokumentów (najlepiej w SGGW) proponuję przeznaczyć środki z budżetu obywatelskiego. Przyniesie to pożytek Miastu-Ogrodowi

38.    Uporządkowanie cmentarza dawnych kolonistów niemieckich przy ulicy Średniej. Stan cmentarza świadczy o kulturze naszego pokolenia


Wersja do druku