Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Pomysły odrzucone

BUDŻET OBYWATELSKI
LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH


1.    Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego
Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego (teren leśny)

2.    Rondo przy Kościele św. Jadwigi – skrzyżowanie ul. Kościuszki i Piasta
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

3.    Utwardzenie ul. Wierzbowej – dzieci chodzące tamtędy do szkoły są wiecznie ubrudzone po uszy w błocie
Projektowane jest odwodnienie tego rejonu, po wybudowaniu odwodnienia planowane jest wykonanie docelowej nawierzchni

4.    Zadbanie o południową część miasta. Panie Burmistrzu Milanówek nie kończy się na ulicy Królewskiej
Wniosek zbyt ogólny. Rozpoczęto prace remontowe po południowej stronie miasta: wykonano remont ulic Wesołej, Wiśniowej, Makowej; na lata kolejne planowane są do realizacji kolejne ulice

5.    Kryte lodowisko
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

6.    Kryty basen
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

7.    Fotoradary na ul. Kościuszki
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

8.    Staw rekreacyjny
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

9.    Drogi
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia. Corocznie zgodnie z planem są remontowane i przebudowywane drogi na terenie miasta

10.    Chodniki
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia. Corocznie modernizowane są chodniki na terenie miasta

11.    Amifteatr Dołek
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia. Projekt zagospodarowania terenu Amfiteatru został zaplanowany w budżecie na 2015 rok

12.    Kino
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia.  Nie wskazuje jasno czy hasło "kino" oznacza projekt kulturalny czy budynek

13.    Kultura
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia

14.    Finansowanie organizowania cyklicznych, płatnych prac porządkowych oraz innych nie wykwalifikowanych na terenie Miasta Milanówka dla wszystkich chętnych Mieszkańców zameldowanych w Milanówku
Zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych nie można dzielić zadania, a takie prace  wykonywane są przez firmę wyłonioną w przetargu

15.    Brakuje w Milanówku dużego Centrum Kultury
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

16.    Basen w Milanówku
Wniosek zbyt ogólny brak możliwości jego rozpatrzenia

17.    Progi spowalniające w ulicy Chrzanowskiej (na odcinku Parkowa – Grodeckiego)
Zamontowano próg spowalniający. Docelowo planowane jest wykonanie wyniesionego skrzyżowania Parkowa – Chrzanowska

18.    Remont ulicy Łącznej
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

19.    Instalacja sygnalizacji świetlnej na odcinku Nowowiejska – Łączna – Skośna
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

20.    Budowa lewoskrętu Nowowiejska – Królewska
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

21.    MILAN na Turczynku
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia

22.    KS MILAN
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia

23.    Wybudowanie Centrum Kultury + Kino
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

24.    Miejsce publiczne wolne od pomników dostępne dla wypoczynku
Przestrzeń miejska dostępna jest dla każdego Mieszkańca

25.    Pobocza dla pieszych i rowerzystów
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia

26.    Uruchomienie Muzeum Jedwabiu, przeznaczenie stosownego pomieszczenia, wsparcie w tworzeniu i realizacji projektów unijnych na ten cel
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

27.    Korzystać z zieleni, nie stawiać tabliczek z napisem „Szanuj zieleń”
Przestrzeń miejska dostępna jest dla każdego Mieszkańca. Postawione tabliczki mają chronić przed parkowaniem samochodów

28.    PUB
Realizacja pomysłu nie należy do zadań Gminy

29.    Zagospodarowanie placu za pomnikiem Armii Krajowej (ławki, fontanna, miejsce wypoczynku)
Jest to miejsce pamięci narodowej, w którego zagospodarowanie nie ingerujemy

30.    Milanowska klubo – kawiarnia
Nie należy do zadań Gminy

31.    Przeznaczyć na nagrody za najlepszy pomysł; projekt dla Milanówka
Pomysł niemożliwy do zrealizowania ze względu na anonimowy charakter składanych wniosków

32.    Innowacyjne urządzenie do tremo – masażu
Reklama

33.    Chodnik w ulicy Średniej
Budowa chodnika wymaga porozumienia z zarządcą drogi Powiatowym Zarządem Dróg. Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

34.    Nowe targowisko miejskie z dogodnym dojazdem i parkingiem
Brak lokalizacji, a koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

35.    Podłączenie do kanalizacji w ulicy Średniej i Poziomkowej
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

36.    Doprowadzenie SKM do Milanówka
Decyzja po stronie zarządcy, trwają negocjacje z PKP

37.    Rozwój linii kablowej telekomunikacji  w ulicy Kochanowskiego
Za wszelkie rozbudowy i remonty linii kablowej odpowiedzialna jest Telekomunikacja Polska

38.    Roboty w ulicy Kochanowskiego wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej, ścieżką rowerową czy chodnikiem
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

39.    Budowa Miejskiego Centrum Sportowego
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

40.    Zjeżdżalnie wodne
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

41.    Tor lodowy i nie tylko
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

42.    Budowa werandy przy Teatrze Letnim
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

43.    Zakupy z Polecenia
Prywatna inicjatywa

44.    Teren wolno-wybiegowy dla psów
Brak miejsca do zagospodarowania pod taki teren

45.    Pokrycie kosztów wcześniejszego włączenia oświetlenia na ulicach Milanówka. Oświetlenie nie jest przystosowane do faktu, że wcześniej zapada zmrok i około 19.00 jest to niebezpieczne, niczego nie widać, łatwiej o wypadek
Oświetlenie zostało zaprogramowane na włączanie w godzinach wcześniejszych

46.    Poprawa ciągu rowerowo – pieszego na ulicy Kościuszki
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

47.    Udrożnienie kanalizacji w ulicy Spacerowej w okolicy skrzyżowania z ulicą Spółdzielczą i ulicą Królowej Jadwigi
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

48.    Naprawa jezdni ulica Spacerowa róg ulicy Spółdzielczej
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

49.    Likwidacja „zlewni” tworzącej się po każdym deszczu od 10 lat
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

50.    Stowarzyszenie Przyjazna Komunikacja opracowała  projekt użytku ekologicznego, który   znajduje się w Urzędzie (z załącznikami)
Wniosek zbyt ogólny - brak możliwości jego rozpatrzenia

51.    Opracowanie ścieżek edukacyjnych - tematycznych np. przyrodniczych przez szkoły
Projekt w trakcie realizacji

52.    Kino reaktywacja. Specjalne zniżki dla seniorów
Koszt realizacji pomysłu przekracza środki zaplanowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, Milanowskie Centrum Kultury realizuje projekt „Kino na leżaku”, wstęp jest bezpłatny


Wersja do druku