Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Iwona Dornarowicz

Pani Iwona Downarowicz, od początku swojego pobytu w naszym mieście tj. od 1999 roku, jako absolwentka warsztatów teatralnych prowadzonych przy Teatrze Ochota w W-wie i wielka miłośniczka sztuki teatralnej zorganizowała w Milanówku teatr amatorski. Początkowo przy MU3W, gdzie wraz z uczniami Gimnazjum Społecznego MTE – z inicjatywy prezesa Uniwersytetu p. Dominiki Inkielman – funkcjonowała jako nieformalna grupa teatralna.


Zespół stopniowo się rozrastał więc w 2010 roku podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia T-ART. Prezesem została Iwona Dornarowicz. Stowarzyszenie połączyło we wspólnym działaniu różne pokolenia milanowian, co było nawiązaniem do przedwojennych tradycji Milanówka, w którym w różnych okresach czasu działało  kilka grup teatralnych wystawiających swoje przedstawienia w Teatrze Letnim.


Od chwili powstania T-ART - motorem jego poczynań i reżyserem przedstawień, a w miarę potrzeby także garderobianą, krawcową i odpowiedzialną za rekwizyty i transport kostiumów zespołu, była p. Iwona Downarowicz. W wystawianych spektaklach łączyła ona sprawność aktorską profesjonalistów z talentami amatorów. Młodzi amatorzy mogli w ten sposób korzystać z doświadczenia bardziej zaawansowanych w sztuce scenicznej koleżanek i kolegów, co przyczyniło się i nadal przyczynia się do stałego podnoszenia poziomu wystawianych spektakli.


Działalność przyniosła, jak do tej pory, piękny plon w ilości 28 przygotowanych premier. Należy wymienić spośród nich „Portrety kobiet”, „Scena T-ART z humorem”, „T-ART – eksperymenty”, „T-ART w różnych odsłonach”, „Bal na Gnojnej” oraz przedstawienie wg Leona Schillera „Gody Weselne”. Obecnie trwa praca nad kolejnym przedstawieniem „Teatr Letni - T-ART Letni: reaktywacja!”. Wśród tych 28 spektakli nie zabrakło przedstawień dla dzieci, jak wystawiona w 2013 roku "Bajka o poczciwym diable oraz królewnie Róży".


Od samego początku swojego istnienia zespół T-ART bierze udział w uroczystościach organizowanych przez Miasto, jak rocznica II wojny światowej, czy rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zespół już tradycyjnie uczestniczy w Festiwalu Otwartych Ogrodów. Znany jest też w powiecie bowiem dwukrotnie został laureatem Grodziskiego Festiwalu im. Hipolita Szczerkowskiego „Totalnie Teatralnie”.


Na gruncie lokalnym T-ART współpracuje z Fundacją Homo-Homini, Towarzystwem Miłośników Milanówka, MU3W oraz Milanowskim Centrum Kultury. Ponadlokalnie T-ART współpracuje ze Stowarzyszeniem „mali bracia ubogich”, dla którego występuje charytatywnie.


Za wkład w rozwój kulturalny Miasta dziękujemy.


Wersja do druku