Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OFERTA NR 1/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. na stanowisko: Strażnika Miejskiego

Ogłoszenie o naborze nr 1/2015
pobierz dokument
Kwestionariusz osobowy pobierz dokument
Oświadczenie 1 pobierz dokument
Oświadczenie 2 pobierz dokument
Lista kandydatów pobierz dokument
Wyniki naboru pobierz dokument

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach: osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32, lub pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek z dopiskiem: „OFERTA NR 1/2015” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do 12 lutego 2015 r . do godz 15.00.

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej
Milanówek oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Warszawskiej 32 w Milanówku.


Wersja do druku