Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zawiadomienie o sesji

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu VI Sesji Rady Miasta Milanówka VII kadencji w dniu 20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie VI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2015-2021,
  • zmian budżetu Miasta Milanówka na 2015 r.,
  • zmiany Uchwały Nr 19/V/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Milanówek,
  • wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Milanówka w 2015 r.,
  • wskazania przedstawiciela Rady Miasta Milanówka do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim.
 6. Stanowisko Rady Miasta dotyczące powierzenia obsługi prawnej spornych spraw majątkowych gminy.
 7. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
 8. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Zakończenie VI Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska


Wersja do druku