Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. na stanowisko: Zastępcy Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku

Ogłoszenie o naborze nr 2/2015
pobierz dokument
Kwestionariusz osobowy pobierz dokument
Oświadczenie 1 pobierz dokument
Oświadczenie 2 pobierz dokument
Informacja o wyniku naboru pobierz dokument

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach: osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32, lub pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek z dopiskiem: „OFERTA NR 2/2015” i podanym numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 16.00.
Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.milanowek.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w budynku Straży Miejskiej, przy ul. Warszawskiej 32 w Milanówku.


Wersja do druku