Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OFERTA Nr 11/2015 z dnia 29 maja 2015 r. na stanowisko Inspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Ogłoszenie o naborze nr 11/2015 pobierz dokument
Kwestionariusz osobowy pobierz dokument
Oświadczenie 1 pobierz dokument
Oświadczenie 2 pobierz dokument
Lista kandydatów pobierz dokument
Wyniki naboru pobierz dokument

Termin składania ofert: do dnia 12 czerwca 2015 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: „OGŁOSZENIE NR 11/2015” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45,
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45.


Wersja do druku