Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2015 z dnia 2 listopada 2015 r. na stanowisko: Samodzielny referent w Straży Miejskiej

Pliki do pobrania:


Termin składania ofert: do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: „OFERTA NR 6/2015” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Milanówku, ul. Warszawska 32,
  • lub pocztą na adres: Straż Miejska, ul. Warszawska 32, 05-822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.ploraz na tablicy informacyjnej w budynku A Urzędu Miasta ul. Kościuszki 45.


Wersja do druku