Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Decydujmy Razem

Pełna nazwa
Stowarzyszenie Decydujmy Razem
Prezes Krzysztof Szumacher
Adres ul. Gospodarska 44B, 05-822 Milanówek
Telefon b.d.
E-mail mojmilanowek@gmail.com
Strona WWW
b.d.
Rodzaj organizacji
stowarzyszenie rejestrowe
Nr KRS lub inny
0000580130
Organ rejestrujący
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
NIP 5291808122
REGON 362829815
Nr konta bankowego
b.d.
Obszar działań

Celem  Stowarzyszenia  jest  rozwój  i  promocja  Miasta Milanówek,  tworzenie  Miasta przyjaznego dla mieszkańców.

Cele szczegółowe Stowarzyszenia to między innymi:
 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej, socjalnej i obywatelskiej mieszkańców Milanówka;
 • wspieranie rozwiązań usprawniających komunikację i transport z zachowaniem walorów przyrodniczych miasta – ogrodu;
 • działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego Milanówka,
  Powiatu Grodziskiego Milanówka oraz miast i gmin z nimi sąsiadujących;
 • działania na rzecz rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczności obywatelskiej;
 • działania rozwijające kulturę sport i turystykę w Mieście;
 • wszelkie inne formy i rodzaje działań wspierających rozwój i promocję Milanówka oraz  zmierzające do poprawy sfery socjalnej, rekreacyjnej i życiowej jego mieszkańców
Stowarzyszenie będzie realizowało cele, w szczególności poprzez:
 • wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i budowy społeczności obywatelskiej;
 • współpracę z radnymi, burmistrzem, starostą i sejmikiem samorządu terytorialnego oraz innymi  organizacjami i osobami uczestniczącymi w opracowaniu rozwiązań komunikacyjnych, a także inne organizacje i osoby, które mają wytyczone podobne cele działania;
 • występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny uzasadniony celami regulaminowymi  Stowarzyszenia  w  postępowaniach  administracyjnych, procedurach związanych z planami zagospodarowania przestrzennego, w procesach planistycznych i inwestycyjnych, procesach z zakresu ochrony oraz procesach sądowych związanych z ww. postępowaniami;
 • opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do organów administracji właściwych w sprawach pozostających w zakresie działania Stowarzyszenia;
 • wnioskowanie o przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii z zakresu działalności statutowej;
 • współpracę z instytucjami naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego  przekazu, administracją państwową i samorządową;
 • podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawem działań służących realizacji celów statutowych.
Logo b.d.
Statut zobacz dokument

Wersja do druku