Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Informacja ze spotkania Zespołu roboczego ds. obwodnicy drogi wojewódzkiej 719

W dniu 14 września w Urzędzie Miasta Milanówka odbyło się spotkanie reaktywowanego Zespołu roboczego ds. obwodnicy drogi 719. Zespół działa pod egidą Rady Miasta a jego Przewodniczącym  został Wiceprzewodniczący Rady Miasta Milanówka Pan Włodzimierz Starościak.
W skład zespołu poza przedstawicielami Rady Miasta : Panią Katarzyną Słowik i Panem Karolem Wójcikiem weszli przedstawiciele organizacji pozarządowych działającym na terenie Milanówka. Na W spotkaniu udział wzięły osoby reprezentujące : Stowarzyszenie „Przyjazna Komunikacja”, Wspólnota Kazimierówka, Stowarzyszenie Na Rzecz Miast Ogrodów, Komitet Obywatelski „Droga Królewska”, Stowarzyszenie „Nasze Miasto”.
Spotkanie miało charakter organizacyjny.  Zaproponowano zasady działania zespołu. Z dużym zainteresowaniem wysłuchano propozycji Przewodniczącej Stowarzyszenia „Przyjazna Komunikacja” – Pani Katarzyny Czajkowskiej-Strawińskiej dotyczącej pracy w dwóch podgrupach -jednej koncepcyjno- inżynieryjnej a drugiej środowiskowej. Pan Janusz Ewertowski, reprezentujący Komitet Obywatelski „Droga Królewska” zobowiązał się przygotować na kolejne spotkanie Zespołu propozycje wariantów przebiegu obwodnicy drogi 719, wraz z przedstawieniem plusów i minusów każdego wariantu.
Ustalono, iż następne spotkanie odbędzie się z inicjatywy Przewodniczącego Zespołu, który oceni potrzebę wspólnego przeanalizowania bądź zaopiniowania podejmowanych działań w sprawie obwodnicy drogi 719.


Wersja do druku