Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych (...)

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

Z dniem 26 stycznia 2017 r. zostały uchylone: art. 20e oraz 20zf ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.), które stanowiły podstawę prawną do wydania obowiązującej dotychczas uchwały, regulującej kryteria brane pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły. Ponadto  od roku szkolnego 2017/2018 nie przeprowadza się naboru do klas I gimnazjów.

Dlatego zachodzi konieczność dostosowania przepisów miejscowych do zachodzących zmian ustrojowych.

Na dzień dzisiejszy podstawę prawną do wydania takiej uchwały stanowi art. 133 ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 14.02.2017 r. do 21.02.2017 r. do godz.1400
  • komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
  • osoba do kontaktu: Katarzyna Wąsińska-Jano  tel. 22 7583061 wew. 185, oswiata@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 14.02.2017 r. do 21.02.2017 r. do godz. 1400 za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Wiesława Kwiatkowska

Pliki do pabrania:


Wersja do druku