Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

XXXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - 26 października 2017 r.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. (czwartek) o godz. 13.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

4. Sprawozdanie Burmistrza.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;

b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok;

d) wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości przy ul. Warszawskiej;

e) przyjęcia przez Gminę Milanówek zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1523W stanowiącej ul. Brwinowską w Milanówku;

f) przyjęcia przez Gminę Milanówek zadania zarządzania częścią drogi powiatowej nr 1522W stanowiącej ul. Warszawską w Milanówku;

g) uchylenia Uchwały Nr 322/XXXVII/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 sierpnia 2017 r.;

h) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka.

6. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie XXXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska


Wersja do druku