Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu przedmiotowe»  Zagospodarowanie przestrzenne

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów

KONIEC REKLAMOWEJ SAMOWOLI CORAZ BLIŻEJ

Miasto Milanówek opracowało projekt uchwały krajobrazowej. Dzięki jego uchwaleniu możliwa będzie poprawa estetyki naszego otoczenia. Proponowane regulacje wprowadzą zasady wyglądu szyldów, reklam, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. Jednak zanim dokument zostanie przekazany do uchwalenia, zapraszamy mieszkańców, przedsiębiorców i inne podmioty, do zapoznania się z projektem uchwały oraz wnoszenia uwag i opinii.

Projekt uchwały jest dostępny do dnia 15 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka
w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta przy ul. Spacerowej 4 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka pod adresem www.bip.milanowek.pl
w zakładce Zagospodarowanie Przestrzenne.

Uwagi do projektu uchwały można składać w terminie od 24 listopada do 29 grudnia 2017 roku, przesyłając je w formie elektronicznej na adres planowanie.przestrzenne@milanowek.pl lub w formie pisemnej albo ustnej w Referacie Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta – ul. Spacerowa 4.

Jednocześnie prosimy o składanie uwag na przygotowanym wzorze formularza oraz o podanie imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania lub siedziby.

Dodatkowo zachęcamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym nad przyjętymi w projekcie uchwały zasadami, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2017 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4 o godz. 18:00.

Rozwiązania, które wspólnie wypracujemy pozwolą na przywrócenie charakteru Milanówka, jako Miasta-ogrodu.

Pliki do pobrania:


Wersja do druku