Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Oferty pracy

Ogłoszenie nr 43/2017 - od Podinspektora do Inspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami

Pliki do pobrania:

Termin składania ofert:

do dnia 11 grudnia 2017 r. do godz. 18:00 z dopiskiem: „Ogłoszenie nr 43/2017” oraz podanym numerem telefonu kontaktowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach:

  • osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45
  • lub pocztą na adres: Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05–822 Milanówek

Rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego              terminu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym          terminie     nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej              Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.milanowek.pl oraz  na         tablicy     informacyjnej w budynkach A i C Urzędu Miasta.


Wersja do druku