Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Obwodnica stan dokumentacji w styczniu 2012

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 719 nadal pozostaje zawieszone.W październiku 2011 Burmistrz Miasta Grodziska Mazowieckiego wezwał MZDW do naniesienia poprawek oraz uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Skorygowany raport został 1.12.2011 przekazany do zaopiniowania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.Burmistrz Miasta Milanówka, po przeanalizowaniu raportu, zgłosił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska szereg uwag do jego treści (pismo GGP-7241-1-2011 z dnia 5 stycznia 2012r.).RDOŚ pismem WOOŚ-II.4242.535.2011.MB z dnia 11 stycznia 2012r. stwierdziła iż uzupełniony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przekazane przez inwestora nadal zawiera szereg błędów oraz nie uwzględnia elementów wymaganych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska podanych w piśmie WOOŚ-II. 4240.855.2011.MB z dnia 22 czerwca 2011r.Jak wynika z powyższego nadal nie ma właściwego raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Oprac. Teresa Matuszewska-Gajewska


Wersja do druku