Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Zdrowie i rodzina»  Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin / Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Oferta Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest skierowana do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu miasta Milanówka, w szczególności do osób/rodzin w których występuje problem uzależnień lub przemocy w rodzinie.

Zakres pomocy Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych oraz Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym.
 3. Opracowywanie doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej.
 4. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 5. Informowanie o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Przyjmowanie wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 8. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKTACH KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYCH SĄ BEZPŁATNE!

Punkty Konsultacyjno-Informacyjne są czynne od poniedziałku do soboty (w godzinach popołudniowych odbywają się grupy wsparcia i poradnictwo specjalistyczne). Zapisy osobiste lub telefoniczne pod nr 22 724 94 69 bądź 797 832 787, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00. W sprawach nagłych istnieje możliwość skorzystania z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.

Kontakt:
ul. Kościuszki 58, 05-822 Milanówek
(nad sklepem „Społem”, wejście drzwiami obok wejścia do sklepu)
profilaktyka@ops.milanowek.pl
tel. 22 724 94 69
tel. kom. 797 832 787

 • Magdalena Jachna, główny specjalista ds. profilaktyki i uzależnień
  • Dyżur:
   • poniedziałek w godz. 8.00-16.00
   • środa w godz. 14.00-16.00
   • piątek w godz. od 8.00-12.00
 • Jolanta Daleszyńska, podinspektor ds. uzależnień, pracownik pierwszego kontaktu dla osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, DDD, doświadczających przemoc
  • Dyżur:
   • wtorek w godz. 8.00-13.00
   • środa w godz. 8.00-12.00
   • czwartek w godz. 8.00-12.00

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH RODZIN
realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

I. Konsultacje indywidualne:

 • Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień - udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD
  • Przyjmuje przy ul. Kościuszki 58:
   • środa w godz. 8.00-14.00
   • czwartek w godz. 21.00-22.00
 • Bernarda Kejres, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
  • Przyjmuje przy ul. Fiderkiewicza 41:
   • wtorek w godz. 19.00-20.00

II. Grupy wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin:

 • Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych (prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego)
  • Spotkania przy ul. Kościuszki 58:
   • czwartek w godz. 18.00-21.00
 • Grupa wsparcia dalszego zdrowienia dla osób uzależnionych (prowadzona przez Panią Bernardę Kejres)
  • Spotkania przy ul. Fiderkiewicza 41:
   • wtorek w godz. 17.00-19.00

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE
realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

I. Konsultacje indywidualne

 • Marta Dubielis, prawnik i mediator sądowy – poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych
  • przyjmuje przy ul. Kościuszki 58:
   • wtorek w godz. 13.00-18.00
 • Janina Filcek, psycholog dla dorosłych – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, kurator sądowy, mediator sądowy
  • przyjmuje przy ul. Kościuszki 58:
   • czwartek w godz. 12.00-20.00
 • Katarzyna Krawczyk, psycholog dla dzieci i młodzieży – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuta rodzinny
  • przyjmuje przy ul. Kościuszki 58:
   • piątek w godz. 12.00-20.00
 • Izabela Bielecka, psycholog dla dzieci i młodzieży, pedagog – terapeuta pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, praktyk NLP, specjalista terapii dzieci z ADHD, terapia pedagogiczna
  • przyjmuje przy ul. Kościuszki 58:
   • sobota w godz. 8.00-13.00
 • Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych – specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie
  • przyjmuje przy ul. Fiderkiewicza 41:
   • czwartek w godz. 19.00-20.00

II. Grupy wsparcia

 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej (prowadzona przez Panią Elżbietę Dybińską)
  • Spotkania przy ul. Fiderkiewicza 41:
   • czwartek w godz. 17.00-19.00

Klub Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”
ul. Warszawska 37, 05-822 Milanówek (nad sklepem „Społem”)
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a także do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

W skład Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzi:

 1. Bożena Osiadacz – przewodnicząca
 2. Marek Klimkowski – członek
 3. Paweł Kordys – członek
 4. Elżbieta Miłosz-Sławińska – członek
 5. Robert Skirski – członek
 6. Piotr Sarnowski – członek
 7. Beata Szumacher – członek

Zakres zadań Komisji:

 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
 2. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 3. Opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencja w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie.
 4. Kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych.

Spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godzinach 18.00-20.00 przy ul. Kościuszki 58.


Wersja do druku