Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

XII Sesja Rady Miasta Milanówka

data wytworzenia: czwartek, 17 listopada 2011,
data aktualizacji: czwartek, 17 listopada 2011

Informuję o zwołaniu XII Sesji VI kadencji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2011r. (czwartek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45.

 


Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie XII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z XI Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
  b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,
  c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  d) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok, 
  e) wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.,
  f) określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
  g) zwolnienia w podatku od nieruchomości,
  h) wysokości stawek opłaty targowej, określenia inkasenta oraz wynagrodzenia za inkaso,
  i) zawarcia umowy dzierżawy na okres 3 lat części działki ew. nr 8/1 obr. 05-06 przy ul. Wojska Polskiego,
  j) zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat części działki ew. nr 8/8 obr. 05-02 przy ul. Kościuszki,
  k) zawarcia umowy dzierżawy pomieszczenia w budynku przy ul. Warszawskiej 18,
  l) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wschód 1" w Milanówku,
  m) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Wschód 2" w Milanówku,
  n) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefy Ochrony Konserwatorskiej w Milanówku w rejonie "Starodęby".
  o) określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek,
  p) programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012.
 6. Rozpatrzenie skargi.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 
 9. Informacje Przewodniczącej Rady Miasta Milanówka.
 10. Sprawy różne. 
 11. Zakończenie XII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

mgr  Maria Sobczak

« Wróć do listy aktualności