Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

Zasady i terminy rekrutacji do Przedszkola Nr 1 w Milanówku na rok szkolny 2015/2016

data wytworzenia: piątek, 27 lutego 2015,
data aktualizacji: wtorek, 3 marca 2015

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) - do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

ZASADY REKRUTACJI:

 • System rekrutacji na rok szkolny 2015/2016 oparty jest o jednolite kryteria naboru. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ prawnych opiekunów kandydata złożony do dyrektora przedszkola
 • Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz, na cały etap edukacji przedszkolnej w danej placówce.

W kolejnych latach rodzice składają jedynie deklaracje dotyczące kontynuowania edukacji przedszkolnej.

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • 2-13 marca 2015 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
 • 23 marca – 10 kwietnia 2015 r. – przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola
 • 13-28 kwietnia 2015 r. - postępowanie rekrutacyjne
 • 28 kwietnia 2015r. godz. 14.00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  Listy zawierają: - imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania.
 • 28 kwietnia – 8 maja 2015 r. – podpisywanie zobowiązań przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych
  do uczęszczania do przedszkola.

Niepodpisanie zobowiązania w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • 12 maja 2015 r. godz. 14.00 - ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Listy zawierają: - imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.

Druki do pobrania:

Szczegółowe informacje zawarte w Regulaminie Rekrutacji dostępne są na stronie internetowej przedszkola www.fiderkiewicza.pl lub www.przedszkolemilanowek.edu.pl lub w sekretariacie przedszkola w godzinach urzędowania (poniedziałek 8-17, piątek 8-15, pozostałe dni 8-16).

« Wróć do listy aktualności