Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

VII Sesja Rady Miasta - 16 kwietnia 2015 r.

data wytworzenia: czwartek, 9 kwietnia 2015,
data aktualizacji: czwartek, 9 kwietnia 2015

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka zawiadamia mieszkańców o zwołaniu VII Sesji VII kadencji Rady Miasta Milanówka w dniu 16 kwietnia 2015 r. (czwartek) o godz. 12.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie VII Sesji Rady Miasta Milanówka. 
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji. 
3. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miasta Milanówka.
4. Sprawozdanie Burmistrza. 
5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości; 
b) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Milanówek;
c) regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert;
d) nadania statutu Milanowskiemu Centrum Kultury.

6. Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
7. Interpelacje, zapytania i sprawy różne.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Zakończenie VII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

« Wróć do listy aktualności