Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

XXVIII Sesja Rady Miasta Milanówka - 26 stycznia 2017 r.

data wytworzenia: czwartek, 19 stycznia 2017,
data aktualizacji: czwartek, 19 stycznia 2017

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 r. (czwartek) o godz. 14:30 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Miasta Milanówka.
 3. Sprawozdanie Burmistrza.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017-2024;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Brwinowskiej w Milanówku;
  • udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Grodziskiemu polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Warszawskiej w Milanówku;
  • likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na zbiegu ul. Długiej i Zawąskiej;
  • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości położonej przy ul. Szkolnej w Milanówku;
  • wyrażenia zgody na zawarcie ugody sądowej przez Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie dotyczącej wypłaty rekompensaty za bezzasadnie przejętą nieruchomość, oznaczoną obecnie w ewidencji gruntów i budynków dz. nr ew. 56/1, 56/2, 56/3 obr.06-02 u zbiegu ul. Okólnej i ul. Grabowej (dawniej dz. nr ew. 56 obr. 06-02, przy ul. Okólnej 12 w Milanówku);
  • wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, w prowadzonych przez Gminę Milanówek przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
  • zmieniająca uchwałę Nr 214/XXVI/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 5. Rozpatrzenie skarg mieszkańców.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

« Wróć do listy aktualności