Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

XXX Sesja Rady Miasta Milanówka - 28 lutego 2017 r.

data wytworzenia: wtorek, 21 lutego 2017,
data aktualizacji: wtorek, 21 lutego 2017

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w posiedzeniu XXX Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 12.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023;
  • zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka;
  • zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Wykonanie analizy Bezpieczeństwa Ruchu na terenie Miasta Milanówka – ulice Smoleńskiego, Kościuszki, Kościelna”;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Barwnej;
  • wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości przy ul. Piłsudskiego;
  • określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Milanówek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
  • określenia kryteriów, wartości punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Milanówek;
  • dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
  • uzgodnienia realizacji celu publicznego w obrębie strefy ochrony pomnika przyrody.
 6. Interpelacje i zapytania.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie XXX Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

« Wróć do listy aktualności