Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

Mazowiecka Akademia Kompetencji - szkolenia dla osób 50+

data wytworzenia: poniedziałek, 27 marca 2017,
data aktualizacji: poniedziałek, 27 marca 2017

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARM SA) zaprasza osoby dorosłe aktywne zawodowo 50+ do udziału w projekcie MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji. Głównym celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych i cyfrowych.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 880 mieszkańców województwa mazowieckiego w wieku powyżej 25 lat, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 50 i zamieszkujących tereny wiejskie.

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

  1. Java SE 8,
  2. Microsoft Oracle,
  3. Projektowane aplikacji webowych z pomocą HTML5,
  4. JavaScript i CSS3,
  5. Szkolenia z zakresu kompetencji DIGCOMP
  6. Kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2.

W ramach szkoleń z języka angielskiego wsparciem zostanie objętych 440 osób, mieszkańców województwa mazowieckiego. Każdy z uczestników weźmie udział w 120 h lekcyjnych (1h lekcyjna - 45 min) kursu języka angielskiego: 60h na poziomie A1 i 60h na poziomie A2, w grupach 10-12 osobowych. Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje. Kurs z języka angielskiego zakończony będzie egzaminem zewnętrznym, przeprowadzonym przez certyfikowaną instytucję.

Liderem projektu są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, a Partnerem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., która odpowiada za realizację szkoleń z języka angielskiego. Szkolenia realizowane będą na terenie województwa mazowieckiego (planujemy zrealizować kursy w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach, Ciechanowie i Makowie Maz./Ostrołęce), w trybie dziennym, wieczorowym lub weekendowym.

Udział w Projekcie jest płatny dla osób pracujących i bezpłatny dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i niepełnosprawnych. Uczestnik może wziąć udział w jednym szkoleniu/kursie w ramach projektu. Szczegółowe informacje nt. projektu oraz wszystkie dokumenty rekrutacyjne znaleźć można na stronie projektowej www.mak.pracodawcyrp.pl.

Projekt „MAK – Mazowiecka Akademia Kompetencji” realizowany jest w partnerstwie z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w Osi X Edukacja dla Regionu, Działanie 10.02 Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

« Wróć do listy aktualności