Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

Posiedzenie Komisji Budżetu - 30 sierpnia 2017 r.

data wytworzenia: czwartek, 24 sierpnia 2017,
data aktualizacji: czwartek, 24 sierpnia 2017

Zawiadamiam o zwołaniu Komisji Budżetu i Inwestycji Rady Miasta Milanówka, które odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Porządek obrad Komisji:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Opinia Komisji dot. projektów uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2017 – 2024;
  b) zmian budżetu miasta Milanówka na 2017 r.;
  c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Milanówku na okres od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 r. oraz w sprawie dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  d) zmiany Uchwały Nr 349/XXX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2009 r.;
  e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Wlot w Milanówku;
  f) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Dalekiej w Milanówku;
  g) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – na przedłużeniu ul. Jeżynowej w Milanówku;
  h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurową w Milanówku (dz. nr 18/1 w obr.05-19);
  i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Lazurowej w Milanówku (dz. nr 18/1 i 17/42 w obr.05-19);
  j) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną – ul. Myśliwiecką w Milanówku;
  k) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Ludnej;
 4. Rozpatrzenie wniosków mieszkańców.
 5. Sprawy różne.


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Inwestycji
Robert Czarnecki

« Wróć do listy aktualności