Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

X Sesja Rady Miasta Milanówka

data wytworzenia: środa, 21 września 2011,
data aktualizacji: środa, 21 września 2011

Zawiadamiam o zwołaniu X Sesji Rady Miasta Milanówka, która odbędzie się w dniu 27 września 2011r. (wtorek) o godz. 16.00 w budynku "B" Urzędu Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45.

 

 

Porządek obrad sesji :

 1. Otwarcie X Sesji Rady Miasta Milanówka.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokółu z IX Sesji Rady Miasta Milanówka.
 4. Sprawozdanie Burmistrza.
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2011 - 2021,
  b) zmian budżetu Miasta Milanówka na 2011 rok,
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka obejmującej rejon pomiędzy terenem PKP, ulicą Bliską i granicą administracyjną miasta,
  d) przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Milanówka na lata 2011 – 2015,
  e) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Milanówek,
  f) zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (wiąz),
  g) zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (dąb),
  h) zmiany rozporządzenia w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu grodziskiego (lipa),
  i) wydzierżawienia gruntu o pow. 18,00 m2 z działki nr ewid. 8 położonej w Milanówku, obręb 06-05 przy ul. Warszawskiej 11,
  j) wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow. 49.62 m2 (dwa pomieszczenia) działkanr ewid. 2, obręb 07-01 przy ul. Turczynek,
  k) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych(Okólna 3),
  l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Wysockiego 4 i 4a),
  m) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Inżynierskiej 13/15),
  n) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych (Piłsudskiego 33),
  o) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Okólnej 6).
  p) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Wojska Polskiego 24),q)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Zachodniej 18 bl.I),
  r) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Krakowska 11),
  s) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego (Okólna 2a),
  t) wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Milanówek nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kraszewskiego,
 7. Rozpatrzenie wniosku o jednorazowe wyrażenie zgody na używanie znaku graficznego – herbu Milanówka.
 8. Rozpatrzenie skarg mieszkańców na Burmistrza Miasta Milanówka.
 9. Interpelacje i zapytania.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Informacja Przewodniczącej  Rady Miasta Milanówka.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie X Sesji Rady Miasta Milanówka.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr  Maria Sobczak

« Wróć do listy aktualności