Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.340/1/10 - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(doc - 127.5 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 202.5 kB)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 56 kB)
Załącznik nr 2 - Tabela kosztowa
Pobierz dokument
(pdf - 159.95 kB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Pobierz dokument
(doc - 31.5 kB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
(doc - 40.5 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych usług
Pobierz dokument
(doc - 42 kB)
Załącznik nr 5a - Zobowiązanie o udostępnieniu wiedzy i doswiadczenia
Pobierz dokument
(doc - 33.5 kB)
Załącznik nr 6 - Wykaz potencjału technicznego
Pobierz dokument
(doc - 41.5 kB)
Załącznik nr 6a - Zobowiązanie o udostępnieniu potencjału technicznego
Pobierz dokument
(doc - 33.5 kB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o rocznym zatrudnieniu
Pobierz dokument
(doc - 41 kB)
Załącznik nr 8 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 42.5 kB)
Załącznik nr 8a - Zobowiązanie o udostępnieniu osób
Pobierz dokument
(doc - 33.5 kB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Pobierz dokument
(doc - 37 kB)
Załącznik nr 10 - Zobowiązanie o udostępnieniu zdolnosci finansowych
Pobierz dokument
(doc - 33.5 kB)
Załącznik nr 11 - Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Pobierz dokument
(doc - 39.5 kB)
Załącznik nr 12 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 134 kB)
Protokół z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(doc - 210.5 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 213.5 kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 31.5 kB)


Nr sprawy: ZP.340/1/10
Osoba odpowiedzialna: Marta Okoń
Przetarg dodano: 18.01.2010
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wersja do druku