Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP.340/9/ORG/10 - Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(doc - 114 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 215.5 kB)
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 47.5 kB)
Załącznik nr 2 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 56 kB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Pobierz dokument
(doc - 32 kB)
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
Pobierz dokument
(doc - 42.5 kB)
Załącznik nr 4a - Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy
Pobierz dokument
(doc - 34.5 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz potencjału technicznego
Pobierz dokument
(doc - 44 kB)
Załącznik nr 5a - Zobowiązanie o udostępnienie sprzętu
Pobierz dokument
(doc - 34 kB)
Załącznik nr 6 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 44.5 kB)
Załącznik nr 6a - Zobowiązanie o udostępnieniu osób
Pobierz dokument
(doc - 34.5 kB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Pobierz dokument
(doc - 40 kB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
(doc - 43.5 kB)
Załącznik nr 9 - Zobowiązanie o udostępnieniu zdolnosci finansowych
Pobierz dokument
(doc - 34 kB)
Załącznik nr 10 - Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Pobierz dokument
(doc - 40.5 kB)
Załącznik nr 11 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 115.5 kB)
Protokół z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(doc - 213.5 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 218.5 kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 44 kB)


Nr sprawy: ZP.340/9/ORG/10
Osoba odpowiedzialna: Anna Świątkowska
Przetarg dodano: 19.04.2010
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wersja do druku