Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP.340/14/TOM/10 - Przebudowa ulicy Sosnowej w Milanówku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(doc - 129.5 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 206.5 kB)
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Pobierz dokument
(zip - 1525.03 kB)
Załącznik nr 2 - Projekty
Pobierz dokument
(zip - 4149.63 kB)
Załącznik nr 4 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 54.5 kB)
Załącznik nr 5 - Kosztorys ofertowy
Pobierz dokument
(pdf - 108.61 kB)
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Pobierz dokument
(doc - 32 kB)
Załącznik nr 7 - Wykaz wykonanych zamówień
Pobierz dokument
(doc - 44.5 kB)
Załącznik nr 8 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 44 kB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Pobierz dokument
(doc - 41.5 kB)
Załącznik nr 10 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
(doc - 41 kB)
Załącznik nr 11 - Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Pobierz dokument
(doc - 42 kB)
Załącznik nr 12 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 135 kB)
Sprostowanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 209.5 kB)
Protokół z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(doc - 210.5 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 223 kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 48.5 kB)


Nr sprawy: ZP.340/14/TOM/10
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Krendzelak, Stanisław Borkowski
Przetarg dodano: 22.07.2010
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wersja do druku