Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu nr ZP.340/25/OŚ/10 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w sezonie 2010/2011

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
STWiOR
Formularz oferty
Oświadczenie o spełnianiu warunków
Wykaz wykonanych usług
Wykaz potencjału technicznego
Wykaz personelu
Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Wzór umowy
Protokół z otwarcia ofert
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Nr sprawy: ZP.340/25/OŚ/10
Osoba odpowiedzialna: Marta Okoń, Katarzyna Sobańska
Przetarg dodano: 10.11.2010
Osoba wprowadzająca informacje: Anna Świątkowska


Wersja do druku