Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dla organizacji pozarządowych 2013

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z planowaniem budżetu na rok 2014 oraz „Programem współpracy miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz Milanówka i jego mieszkańców do składania wniosków z określeniem zadań jakie planują Państwo zrealizować w 2014 r. we współpracy z Gminą Milanówek w ramach otwartych konkursów ofert wraz z planowaną kwotą dofinansowania, jaką oczekiwalibyście Państwo od Gminy Milanówek.

Wnioski prosimy wnosić do dnia 30 września 2013 r. w formie elektronicznej na e-mail: ngo@milanowek.pl, bądź papierowej do Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45.

Po zebraniu wszystkich wniosków wniesionych przez organizacje pozarządowe zostanie przygotowany projekt Programu współpracy na 2014 rok, który będzie poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą nr 54/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z późniejszymi zmianami.

Zapraszamy również serdecznie na spotkanie dla organizacji pozarządowych połączone z bezpłatnym szkoleniem z zakresu pisania wniosków i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbędzie się 30 września o godz. 17:00, w budynku „B” Urzędu Miasta, przy ul. Kościuszki 45. Szkolenie poprowadzi p. Piotr Choroś, Kierownik Referatu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. W miarę możliwości prosimy o potwierdzenie obecności. Zapraszamy serdecznie!


Wersja do druku