Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

XXIX Sesja Rady Miasta Milanówka - 3 września 2013 r.

data wytworzenia: wtorek, 3 września 2013,
data aktualizacji: wtorek, 3 września 2013

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA MILANÓWKA

zawiadamia mieszkańców o zwołaniu

XXIX SESJI

VI kadencji Rady Miasta Milanówka

 

w dniu 03 września 2013 r. (wtorek), o godz. 16.00

w budynku „B” Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45

 

Porządek obrad sesji:


1.    Otwarcie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.
2.    Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3.    Przyjęcie protokółu z XXVIII Sesji Rady Miasta Milanówka.
4.    Sprawozdanie Burmistrza.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2013 - 2021,
b)    zmian budżetu Miasta Milanówka na 2013 rok,
c)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Polesie 2” w Milanówku,
d)    wyrażenia zgody, na zawarcia w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy, na okres do 10 lat, pomieszczenia w budynku przy ul. Warszawskiej 18,
e)    zawarcia w trybie bezprzetargowym  umowy bezpłatnego użyczenia, na okres do 10 lat, części nieruchomości  gruntowej położonej w Milanówku przy ul. Turczynek,
f)    obniżenia ustawowej bonifikaty od ceny zabudowanej nieruchomości położonej w Milanówku przy ul. Brwinowskiej 2 –   „Turczynek”,
g)    przyjęcia programu działań wspierających warunki życiowe rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Milanówka,
h)    zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Milanówku na okres od 1 października 2013r. do 30 września 2014r.,
i)       nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Wylot oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 83/12, 83/39, 83/64, 105, 64/4, 136 w obr. 05-03,
j)      nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Wylot oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 83/20, 83/49, 83/48, 83/71, 111, 112, 67/1 75/2, 76/2, 66/3, 149 w obr. 05-03,
k)    nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Wylot oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 113, 106, 64/6, 65/4, 66/4, 67/3, 68/3, 69/3, 70/3 w obr. 05-03,
l)    nadania nazwy ulicy bocznej od ul. Wylot oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 83/40, 83/70, 83/47, 83/50, 83/78, 83/58 w obr. 05-03.
6.    Rozpatrzenie skarg i wniosków mieszkańców.
7.    Interpelacje i zapytania.
8.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9.    Sprawy różne.
10.    Zakończenie XXIX Sesji Rady Miasta Milanówka.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Milanówka

Maria Sobczak

« Wróć do listy aktualności