Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące zmiany systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zmiany systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych w Gminie Milanówek.

Celem konsultacji jest przedstawienie kosztów jakie gmina ponosi na system gospodarowania odpadami oraz poznanie opinii mieszkaoców na temat proponowanych zmian systemu opłat za odbiór odpadów komunalnych w naszej gminie.

  • Czas trwania konsultacji: od 8 do 23 lutego 2016 r.
  • Komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na załączonym formularzu, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miasta Milanówka, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, ul. Spacerowa 4, 05-822 Milanówek
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na załączonym formularzu: bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: osz@milanowek.pl lub emilia.misiak@milanowek.pl

Burmistrz Miasta Milanówka
Wiesława Kwiatkowska


Pliki do pobrania:


Wersja do druku