Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Konsultacje dotyczące lokalizacji progów zwalniających


Wobec licznych sygnałów płynących od użytkowników dróg, w zakresie konieczności uspokojenia ruchu na drogach gminnych Miasta Milanówka, pragnę poinformować, że planuje się montaż progów zwalniających, co wpłynie bez wątpienia na wzrost bezpieczeństwa, szczególnie pieszych i rowerzystów. Planowane jest zlokalizowanie progów w następujących lokalizacjach:

  1. ul. Piotra Skargi  na odcinku od ul. Sportowej do ul. Brzozowej
  2. ul. Chrzanowska

Proponując konkretne lokalizacje pod uwagę były brane różne aspekty wynikające z analizy indywidulanych warunków na poszczególnych drogach – wskazane położenia według pracowników Urzędu Miasta Milanówka w sposób najbardziej optymalny będą spełniać swoją rolę, tj. wymuszać zmniejszenie prędkości poruszania się pojazdów. Mając jednak na uwadze fakt, iż bliskie sąsiedztwo spowalniacza może wiązać się z określonymi niedogodnościami zachęcam Państwa do zajęcia stanowiska o konkretnych lokalizacjach progów. W materiałach na stronie internetowej zamieszczone zostały wersje elektroniczne projektów stałej organizacji ruchu. Wersja papierowa dostępna jest do wglądu w Referacie Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka (Ref. TOM), ul. Spacerowa 4, w godzinach pracy urzędu.

Swoje sugestie bądź uwagi co do lokalizacji progów zwalniających mogą Państwo zgłaszać drogą elektroniczną na adres: konrad.gasiorowski@milanowek.pl (w tytule proszę umieścić treść „Konsultacje - Progi Zwalniające na ul. (nazwa ulicy)”) lub osobiście w Ref. TOM, w terminie od 12 do 19 sierpnia 2016 r.

Po tym okresie ostateczne projekty zmiany stałej organizacji ruchu zostaną przedstawione do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Maz. – po uzyskaniu pozytywnej opinii przystąpimy do budowy progów zwalniających.

Podsumowanie konsultacji:

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych dotyczących lokalizacji progów zwalniających, odbywających się  w terminie od 12 do 19 sierpnia 2016 r. uprzejmie informujemy, że:

  1. Wobec braku uwag co do lokalizacji progu zwalniającego na ul. Piotra Skargi na odcinku od ul. Sportowej do ul. Brzozowej planuje się wykonanie progu we wstępnie założonej lokalizacji wskazanej w konsultowanych dokumentach;
  2. W odniesieniu do lokalizacji progów zwalniających na ul. Chrzanowskiej, w związku z otrzymaniem wykluczających się sygnałów od mieszkańców  postanowiono, że decyzja o budowie progów zostanie podjęta na podstawie oświadczeń mieszkańców za i przeciw proponowanemu rozwiązaniu. Oświadczenia planuje się zebrać w drugiej połowie września 2016 r.

Wersja do druku