Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Przedłużenie konsultacji

PRZEDŁUŻENIE TERMINU KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Milanówka

 

Burmistrz Miasta Milanówka przedłuża termin konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Milanówka

  • forma konsultacji: pisemna
  • termin konsultacji: od 23.01.2014 r. do 05.02.2014 r.
  • komórka odpowiedzialna: Sekretarz Miasta
  • osoba do kontaktu: Anna Zajączkowska tel. 22 758 30 61 wew. 211;
    adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały oraz Mieszkańców Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 05.02.2014 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki


Wersja do druku