Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 02-10-2015, Patrycja Jankowska
Dzień dobry,
chciałabym się zapytać dlaczego przy ul. Chrzanowskiej został zdemonotwany próg spowalniajacy? Mieszkańcy wielkrotnie monitowali w tej sprawie i składali pisma do Urzędu Miasta. W końcu po kilku latach spełniono ich prośbę. Dlaczego zatem teraz próg znika w niewyjaśnionych okolicznościach bez żadnej informacji skierowanej do mieszkańców? Takich progów powinno znaleźć się na ulicy więcej i cieszyliśmy, że jest chociaż jeden. Ulica Chrzanowska do momentu zamontowania progu była drogą, po której samochody niejednokrotnie poruszały się z ogromną prędkością stwarzając niebezpieczeństwo dla jej mieszkańców. Zwłaszcza, że po ulicy poruszają się dzieci na rolkach i rowerach. Nie wspominając już o przejechanych jeżach, wiewiórkach i kotach, które można było spotkać nagminnie przed montażem progu. Chciałam się zapytać, dlaczego nie dba Pani o bezpieczeństwo mieszkańców i demontuje próg, który został zatwierdzony przez poprzednika?
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowna Pani,
próg spowalniający zdemontowany z ulicy Chrzanowskiej został usunięty przez wykonawcę, który wykonał w 2014 roku jego montaż i nie otrzymał za wykonane prace wynagrodzenia. Rozumiem Pani argumenty, jednak wobec zaistniałej sytuacji ponowny montaż spowalniaczy ruchu wymaga opracowania stałej organizacji ruchu, która podlega zatwierdzeniu przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego. Burmistrz zatwierdza przedmiotowy projekt jako zarządca drogi, jednak jego wprowadzenie w życie jest uzależnione również od pozytywnej opinii Wydziału Komunikacji.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka 
Joanna Sierpińska - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 02-10-2015, Krzysztof Korczyk
Dzien dobry,
chciał bym zapytać Panią Burmistrz czy do Milanówka trafią uchodzcy z Syrii i nietylko? Duzo mówi się o tej kwestii w mediach. Chciałbym wiedzieć, czy Milanówek również zaangażuje się w pomoc? Dotarły do mnie plotki, że mamy przyjąc tych ludzi do tzw. domu kolejarza. Proszę o informację w tej sprawie
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na pismo Wojewody Mazowieckiego dotyczące możliwości przyjęcia uchodźców przez gminę Milanówek Pani Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Miasta Milanówka poinformowała Wojewodę, że Milanówek nie ma możliwości przyjęcia uchodźców na swoim terenie i nie planuje takiego przyjęcia. Niemniej jednak, w związku z pojawiającymi się pogłoskami o zamiarze przyjęcia uchodźców przez jeden z podmiotów spoza struktury organizacyjnej Miasta Pani Burmistrz wystąpiła z zapytaniem do Wojewody Mazowieckiego, Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców oraz władz tego podmiotu. W odpowiedzi na wystąpienia żaden z pytanych podmiotów nie potwierdził zamiarów osiedlenia uchodźców na terenie Milanówka, zaś Szef Urzędu ds. Cudzoziemców poinformował ponadto, że w przypadku planów osiedlenia ich na terenie gminy, jej władze będą o tym fakcie powiadamiane.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski  - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 02-10-2015, Milanowianin
Pani burmistrz

Mam pytanie czemu w lokalu jakim jest przystanek cafe
Pozwolono na tworzenie sytuacji psującej wizerunek miasta ogrodu dlaczego właściciel nie jest poproszony
O nadzór swojej działalności jest to w końcu centrum miasta personel sam nie jest wstanie poradzić sobie
Z przypadkami bójek jakie mają miejsce po naprzyklad
Wyświetlaniu meczy w tym że lokalu incydenty przenoszą się na ulicę co może zagrozić bezpieczeństwu osób chociażby wracających z pracy
Nie winie personelu gdyż są to kobiety które nie są wstanie zaradzić problemowi
Właściciel nie dba o odpowiedni wizerunek budynku należącego do miasta
Odpowiedź 07-10-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że w celu wyeliminowania zakłócania ciszy nocnej oraz ładu i porządku publicznego Straż Miejska objęła szczególnym nadzorem okolice wszystkich lokali gastronomicznych w Milanówku, w tym również teren wokół „Przystanku Cafe”.
Dodatkowo z właścicielem powyższego lokalu przeprowadzano rozmowę, podczas której zobowiązano go do nadzoru nad odpowiednim zachowaniem gości „Przystanku Cafe”.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku


 

do góry strony
Pytanie 30-09-2015, Michał
Ponownie w dniu firma sprzątająca przy stacji PKP używała dmuchawy w celu "wypchnięcia" kurzu i liści na ulicę.
Ponownie nie dbając o zaparkowane samochody! Czy ktoś w końcu zacznie szanować pieniądze kierowców , którzy wydają na mycie swoich aut?
Czy nie można takich czynności przeprowadzać w innych godzinach? Kto będzie zwracał za myjnie?

Odpowiedź 04-12-2015

Szanowny Panie,
W czasie sprzątania (również zamiatania) ulic, chodników, zatok parkingowych zupełne wyeliminowanie kurzu jest nie możliwe. Nie chcąc utrudniać korzystania  z parkingu i w dniu sprzątania „zamykać” go, jednocześnie nie mając możliwości sprzątania nocą m.in. ze względu na protesty mieszkańców, ulica sprzątana jest w ciągu dnia. Aby uniknąć zakurzenia samochodu w miarę możliwości proszę rozważyć możliwość zaparkowania go w innym miejscu w dniu planowanego sprzątania. Harmonogram sprzątania dostępny jest na stronie miasta, link: http://www.milanowekepl/pliki/2197/01102015_harm_sprz.pdf
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu OŚZ

do góry strony
Pytanie 24-09-2015, kierowca
Do: Przełożony Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku Pani Burmistrz Miasta Milanówka.

Pozwolę sobie na zadanie pytania za pośrednictwem tej strony aby to inni widzieli.
Proszę mi odpowiedzieć jak to się dzieje że straż miejska z Milanówka nie reaguje/ nie walczy ze zjawiskiem wykroczeń popełnianych w ruchu drogowym ?
Jak to jest możliwe że straż miejska nie reaguje na wykroczenia popełnianie pod ich własną siedzibą? Sprawa dotyczy parkingu pod strażą miejską gdzie kierowcy nie stosują się do znaków T-30i na ul Warszawskiej. Skutkuje to tym iż kierowcy np. ja byłem zmuszony przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd gdzie częściowo zajął chodnik pieszym a z drugiej strony częściowo znajdował się na pasie jezdni. Z tego powodu inni kierujący w celu ominięcia pojazdów zmuszeni byli też de facto złamać przepisy najeżdżając na podwójną ciągłą stwarzając zagrożenie ryzykując kolizją i mandatem .
Patrol straży miejskiej także ku mojemu zdziwieniu wyjeżdżając z komendy jakby nigdy nic po prostu ominął nieprawidłowo zaparkowany pojazd najeżdżając na podwójną ciągłą.
Nie potrafię tego zjawiska nie reagowania na wykroczenia zrozumieć.
Jak można nie reagować na łamanie przepisów pod siedzibą straży miejskiej gdzie przy PKP na kopercie dla osób niepełnosprawnych stoi samochód bez uprawnień (bez karty parkingowej) 6 metrów od okna gdzie za biurkiem siedział strażnik .
Wiecie państwo co? To trochę wstyd że obywatel musi przypominać o takim instrumencie prawnym jakim jest ustawa o strażach gminnych do której straż miejska musi się stosować.
Pozwolę sobie zacytować art 11 tej ustawy " Do zadań straży należy w szczególności
pkt 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym" ponadto
art 12 pkt 4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone
w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Na koniec powiem trochę żartobliwie w waszym stylu, dzisiaj skończy się tylko na obywatelskim pouczeniu ale jak w dalszym ciągu będę widział że strażnicy nie reagują na wykroczenia to będę to zgłaszał już nie do Burmistrza ale do Wojewody.
Odpowiedź 30-10-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie pragnę Pana zapewnić, że Straż Miejska w Milanówku w ramach codziennych działań podejmuje interwencje wobec kierowców, którzy nieprawidłowo parkują swoje pojazdy. Błędnym odczuciem jest, że nie reagujemy na wykroczenia drogowe. W samym miesiącu wrześniu 2015 funkcjonariusze podjęli 130 interwencji dotyczących niewłaściwego parkowana.
Informuję również, że na odprawach służbowych zwróciłem uwagę funkcjonariuszom prowadzącym pojazdy służbowe o bezwzględnej konieczności przestrzegania przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym. Po raz kolejny również przypomniałem o obowiązku czuwania nad porządkiem i kontrolowania ruchu drogowego w ustawowym zakresie. 
Jednocześnie przypominam, że tego typu zgłoszenia można przekazywać telefonicznie do Straży Miejskiej pod nr 22 724-80-45 lub 986 bądź w formie elektronicznej e-mail: dyżurny.sm@milanowek.pl, zachęcam do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości w naszym mieście. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku


 


 

do góry strony
Pytanie 20-09-2015, Mieszkanka Milanówka
nowna Pani Burmistrz Szanowny Panie Komendancie SM,
bardzo dziękuję za odpowiedź w sprawie baru na ul.Warszawskiej 21.
Odpowiedź Panstwa jest identyczna do dotychczasowych działań. Lakoniczna!!!!!
Odpowiedź Pana "ze Straż Miejska podejmie działania"? Jakie? Proszę o informacje?
Czy zostal nałożony jaki kolwiek mandat? Czy zostało złożone zawiadomienie do Burmistrz o uciążliwośći prowadzonej dzialalnosci?
Straż i policja byla wzywana do interwencji w barze wielokrotnie. Łamanie ciszy nocnej było i jest łamane nadal. Straz miejska podczas interwencji niejednokrotnie nie wysiada z auta. Prosząc właściciela o godz 24 zeby byl ciszej? Po czym odjeżdżają.
Panie komendancie, czy tak wyglada interwencja służb porządkowych? Kpiny z mieszkańców. Nadaje sie do publikacji medialnej. Bar powinien byc zamkniety niezwlocznie, a nie za chwile, ktora trwa jeszcze godz.
Kodeks wykroczeń bardzo jasno okresla sankcje za lamanie &51p.1
Czy Milanówek stał sie tandetnym miastem rozrywkowym?
Dlaczego nikt nie dba o spokój mieszkańców?
Dlaczego jest przyzwolenie na sprzedaz alkocholu po 22, gdzie tego pozwolenia nie ma.
Dlaczego łamany jest zapis o wychowaniu w trzeźwości?
Dlaczego interwencja służb porzadkowych zaczyna się dopiero po zgłoszeniu mieszkańców? W innych miastach , w przypadku kilku interwencji o naruszenia porzadku, automatycznie jest kierowany wniosek o cofnięcie pozwolenia na działalność. Tutaj można łamać prawo baz konsekwencji.
Jestem oburzona Państwa odpowiedzia na ten problem. Proszę tym razem osobista odpowiedź Pani Burmistrz na ten problem.
Straz miejska w mniemaniu sąsiadów w/w baru zawodzi swoją bezstronnościa i profesjonalizmem.
Liczę na merytoryczna odpowiedz i jakie konkretne działania byly lub będą wyciagniete wobec tej dzialalnosci.
Pozdrawiam,
Ola.
Odpowiedź 04-11-2015

Szanowna Pani,
W podpowiedzi na pytanie dotyczące zakłócania spokoju i porządku publicznego poprzez funkcjonowanie baru na ul. Grudowskiej uprzejmie informuję, że w związku z powtarzającymi się informacjami w tej kwestii Burmistrza Miasta Milanówka – Pani Wiesława Kwiatkowska odbyła rozmowę z Komendantem Straży Miejskiej, w której zwróciła uwagę na konieczność objęcia tego miejsca szczególnym nadzorem w celu wyegzekwowania właściwego zachowania osób korzystających z baru i zwiększonego zadbania o bezpieczeństwo publiczne. Informuję również, że Straż Miejska w trakcie interwencji, wobec stosowania się do poleceń przez osoby, wobec których interwencje były prowadzone, karała je jedynie pouczeniami, a nie mandatami.
Pani Burmistrz wszczęła również postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, co nie oznacza jeszcze, że zezwolenie takie zostanie cofnięte. Dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w tym zakresie możliwe będzie wydanie rozstrzygnięcia. Legalność wybudowania przedmiotowego baru jest również przedmiotem zawiadomienia skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 16-09-2015, Michał
Proszę zwrócić uwagę strażnikowi miejskiemu , który w dniu dzisiejszym ( 16-09 godzina 16:50)złamał prawo parkując na chodniku przy urzędzie pocztowym( wjazd od strony PKP- obowiązuje znak -zakaz zatrzymywania się) a także włączonym śilnikiem ponad 5 min ( zdąrzyłem wypalić papierosa i odchodząc silnik w dalszym ciągu pracował a szanowny strażnik czekając na swojego kolegę, który zapewne załatwiał w urzędzie marnował nasze publiczne pieniądze za które tankowane są samochody. Samochód nie posiadał włączonych kogótów więc nie prowadził żadnych czynności stąd uwaga o nie marnowanie naszych pieniędzy.
Odpowiedź 18-09-2015

Szanowna Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie bardzo dziękuję za informację o niewłaściwym zachowaniu podległych mi funkcjonariuszy. Wobec kierowcy pojazdu zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające i zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 12-09-2015, Mieszkanka Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz,
Zwracam się z gorącą prośbą o rozwiązanie problemu dotyczacego bardzo uciążliwej nowej działalności gospodarczej mieszczacej sie na działce na ul.Warszawskiej 21 róg ul.Grudowskiej.Bar Piwny?.
W/w bar od samego początku doskwiera swoja działalnością i odnoszę wrażenie ze włodarze miasta Ogród Milanówek w zaden sposób nie kontrolują wydanych pozwoleń na działalność. Zwłaszcza tych które bezpośrednio wpływają na komfort innych.
Z uwagi na to że wychowuje małe dziecko, problem dotyczy mnie przez caly dzień.
Właściciel był parokrotnie proszony o dostosowanie sie do sąsiadów,ale bez rezultatu.
Przez caly dzień właściciel serwuje wszystkim w okolicy bezplatne GŁOŚNE!! radio. Moje dziecko nie może w ciagu dnia spokojnie spać. O smrodzie z grilla
nie wspomnę.
Natomias kuriozum prowadzonej działalności zaczyna się po godz 22, gdzie obowiazuje administracyjna cisza nocna. Bar bez większego problemu działa do ostatniego klienta. Bawiac się ze służbami miejskim w "ciuci babke" Przyciszajac muzyke czy tez zamykajac na chwile bramę wejściowa. Notoryczne wzywanie strazy miejskiej czy też policji nie przynisi zmiany. Mamy wrażenie ze prawo w Milanówku nie obowiązuje.
Jest to jawne naruszenie kodeku wykroczenie z art 51 pkt.1
Czy tak ma obecnie wyglądać komfort zycia w Milanówku? Gdzie służby miejskie nie potrafia zaprowadzić ładu i porządku? Gdzie wydane pozwolenie na działalność jest tylko w interesie inwestora a nie mieszkańców?
Sprawa nadaje sie do nagłośnienia medialnego i powiatowego.
Bardzo proszę o wnikliwa analizę problemu i wyciagniecie stosoenych kroków.
Obecny stan rzeczy nie pizwala na normalne życie w Naszym mieście. Wierzę gleboko ze Pani jako nowa Burmistrz zrozumie ze dobro mieszkańców jest priorytetem.
Z wyrazami szacunku,
Ola.
Odpowiedź 18-09-2015

Szanowna Pani,
Dziękuje za zwrócenie uwagi na pojawiający się problem, zapewniam, że Straż Miejska w toku codziennej działalności podejmie czynności zmierzające do wyeliminowania tego zjawiska.
Jednocześnie informuję, że tego typu zgłoszenia można przekazywać telefonicznie do Straży Miejskiej pod nr 22 724-80-45 lub 986 bądź w formie elektronicznej e-mail: dyżurny.sm@milanowek.pl, zachęcam do sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości w naszym mieście. 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 03-09-2015, Michał
Proszę zwrócić uwagę firmie sprzątającej w centrum miasta,która zamiast szczoty do zamiatania używa dmuchawy przez co samochody pozostawione na parkinguobrasta kurz z ulic.
Jeżeli sprzątają to niech to robią w godzinach kiedy parking jest pusty.Sytuacja miała miejsce nie pierwszy raz. Kto zacznie zwracać kierowcom za ponowne mycie samochodów?
Odpowiedź 08-09-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila uprzejmie informuję, że Pana uwagi zostały przekazane firmie świadczącej  usługi w zakresie sprzątania ulic oraz pouczono Wykonawcę w poruszanej przez Pana kwestii.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 03-09-2015, Julia
Witam Pani Burmistrz

Jestem mieszkanką ulicy Kwotowej i codziennie spaceruje tamtędy z wózkiem. W okolicach nr 40 na chodnik przerastają chwasty i krzaki, tak zawężając chodnik, że muszę z wózkiem schodzić na jezdnię. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego proszę o wycięcie tych krzaków.
Julia
Odpowiedź 07-09-2015

Szanowna Pani,
Dziękujemy za informację, sprawą zajmiemy się niezwłocznie.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony


Wersja do druku