Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 19-02-2015, Małgorzata
Czy możliwa była by poprawa jakości wideorelacji (wizja i fonia) z Sesji i posiedzeń Komisji Rady Miasta?
Odpowiedź 23-02-2015

Szanowna Pani,
od 10 lutego 2015 roku posiedzenia Komisji Rady Miasta oraz Sesje Rady Miasta nagrywa nowy wykonawca. W moim odczuciu jakość dźwięku oraz obrazu od tego czasu znacząco się poprawiła. Jedynie posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sportu Rady Miasta Milanówka z 10 II 2015 jest nagrane zbyt cicho, jednak wykonawca obiecał przed 28 lutego dostarczyć po raz drugi film z posiedzenia wyżej wymienionej komisji z poprawioną ścieżką dźwiękową.


 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 14-02-2015, wiktor
Witam, czy zostanie rozwiązana straż miejska ? pozdrawiam
Odpowiedź 18-02-2015

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że Straż Miejska w Milanówku nie zostanie rozwiazana.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-02-2015, Klara Eigier
Szanowna Pani Burmistrz,
chciałabym dowiedzieć się czy w roku szkolnym 2015/16 w milanowskich szkołach bedą tzn. "zerówki". Teoretycznie wszystkie sześciolatki powinny pójść do klas pierwszych. Jednak w praktyce wiele dzieci będzie "odroczonych" - wskazują na to sygnały z poradni psychologiczno-pedagogicznych, i będą musiały powtórzyć "zerówkę" w przedszkolu. Optymalne dla tych maluchów byłyby jednak "zerówki" w szkołach, które zapewniłyby im płynniejsze wejście w system edukacji szkolnej. Proszę zatem o informację w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Klara Wigier
Odpowiedź 23-02-2015

Szanowna Pani,
Ulokowanie oddziałów przedszkolnych przy milanowskich szkołach jest rozwiązaniem czasowym, podyktowanym przejściowymi trudności w okresie transformacji oświatowej. Decydując się na takie rozwiązanie od początku zakładaliśmy, że potrwa to do momentu kiedy wszystkie sześciolatki trafią do szkół i dlatego oddziały z dziećmi realizującymi roczne przygotowanie przedszkolne pozostawiliśmy w strukturach Przedszkola Nr 1, a nie włączyliśmy do szkół. Było to podyktowane zmianami w przepisach prawa, zgodnie z którymi od września 2016 roku wszystkie oddziały przedszkolne utworzone przy szkołach podstawowych będą musiały dostosować warunki lokalowe do wymogów przedszkolnych, a szkoły, które mają takie oddziały w swoich strukturach zostaną przekształcone w zespoły szkolno-przedszkolne.  Analizując sytuację lokalową milanowskich szkół oraz liczbę miejsc jaką oferują nam przedszkola (publiczne i niepubliczne) odstąpiliśmy od pomysłu utworzenia „zerówek” w szkołach. 
Na dzień dzisiejszy plany są takie, że od września 2015 roku dzieci uczęszczające do  Przedszkola Nr 1 w Milanówku będą  korzystały z dwóch obiektów tj. przy ul. Fiderkiewicza i Podgórnej.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano  - Kierownik Referatu Oświaty

do góry strony
Pytanie 05-02-2015, Barbara
Witam,

Chciałam się zapytać dlaczego został odwołany "Strażnik" do przeprowadzania dzieci pracujący na ulicy Nowowiejskiej (skrzyżowanie z ulicą Łaczną i Skośną). Rozumiem iż nie zależy Państwu na bezpieczeństwie dużej ilości dzieci przechodzących przez ulicę Nowowiejską w tym miejscu do szkoły. Doskonale Państwo wiedzą iż kierowcy jadący tą ulicą poruszają się w sposób zagrażający bezpieczeństu. Z góry dziękuję za informację. Z poważaniem Barbara
Odpowiedź 09-02-2015

Szanowna Pani,
Od września  do grudnia 2014 roku Dyrektor ZSG Nr 1 w Milanówku oddelegował do przeprowadzania dzieci przez ulicę Nowowiejską pracownika obsługi. Było to podyktowane prośbą zgłoszoną do ówczesnego Burmistrza Miasta przez radną poprzedniej kadencji p. Katarzynę Słowik.
Z Burmistrzem Miasta ustalono, że przez 3 miesiące, czyli do końca roku kalendarzowego na okres próby w godz. 7.30 - 9.00 oraz 12.30 - 14.00 (analiza planu lekcji w szkole) pracownik będzie przeprowadzał dzieci przez przejście dla pieszych na ulicy Nowowiejskiej. Dodatkowym zadaniem wyznaczonej osoby było odnotowywanie ilości przeprowadzanych uczniów . Zebrane dane miały dać odpowiedź, czy zasadne będzie zatrudnienie pracownika na stałe.
Z analizy zebranych danych wynika, że z przeprowadzania korzystało od 2 do 12 dzieci dziennie. Mała ilość wynika z:
- różnych godzin rozpoczynania przez uczniów lekcji
- faktu częstego dowożenia dzieci przez rodziców.
Niewielka liczba uczniów, którzy korzystali z pomocy osoby do przeprowadzania zdecydowała o braku zasadności zatrudniania osoby na stałe.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Katarzyna Wąsińska-Jano - Kierownik Referatu Oświaty


 

do góry strony
Pytanie 05-02-2015, Katarzyna
Szanowna Pani Burmistrz,
22.08.2014 zadałam Panu Wysockiemu następujące pytanie: "Chciałam zwrócić uwagę na piratów drogowych, którzy rozpędzają się na ulicy Krakowskiej. Pomimo złej nawierzchni niektóre auta pędzą ponad 100 km/h (długa , prosta droga sprzyja "ciężkiej nodze"). Obecność drzew rosnących przy drodze ogranicza widoczność kierowcom i pieszym. Czy jest możliwość zamontowania progów zwalniających przy przejściach dla pieszych obok kładki (Krakowska/Żabie Oczko)? Wiele osób - szczególnie dzieci i młodzieży szkolnej korzysta z tych przejść a ryzyko wypadku jest duże" i otrzymałam 08.09.2014 następująca odpowiedź : "Zamierzamy w okolicy kładki nad torami PKP przebudować skrzyżowanie ulic Żabie Oczko i Krakowskiej na skrzyżowanie wyniesione, zapewni to bezpieczeństwo osób przechodzących przez przejście dla pieszych i spowolni w tym rejonie szybkość jeżdżących pojazdów"

Proszę o informację, czy plany są nadal aktualne a jeśli tak to kiedy nastąpiłaby realizacja? Uważam, że miejsce jest bardzo niebezpieczne dla dzieci samodzielnie chodzących do szkoły i wystarczyłoby zamontować takie progi zwalniające jakie ostatnimi czasy zamontowano na ulicy warszawskiej na wprost Truskawkowego Przedszkola. Może nie wyglądają ładnie, ale do czasu ewentualnej przebudowy drogi zwiększyłyby bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.
Odpowiedź 16-02-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że Kierownik Technicznej Obsługi Miasta podtrzymuje swoje stanowisko o potrzebie zbudowania skrzyżowania wyniesionego u zbiegu ulic Karkowskiej   i Żabie Oczko, które spowoduje spowolnienie szybkości jeżdżących w tym rejonie pojazdów  oraz zapewni bezpieczeństwo pieszym. W najbliższym czasie TOM będzie wnioskował do Rady Miasta o zabezpieczenie środków na ten cel z wolnych środków pozostałych z budżetu na 2014 r. Po akceptacji przez Radę Miasta rozpocznie się realizacja tej inwestycji.
Ponadto informuję, że Straż Miejska wystosowała oficjalne pismo do Komendanta Komisariatu Policji w Milanówku w sprawie objęcia ulicy Krakowskiej szczególnym nadzorem i  zwiększenia częstotliwości pomiaru prędkości  (w załączeniu skan powyższego pisma).


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku 

do góry strony
Pytanie 31-01-2015, cezarym
i bardzo Pania DALEJ PROSZE BO PODLESNA ULICA TO NIE PARKING JAK ZDAZYŁEM ZAUWAZYC PODLEGŁE ULICE PODPORZADKOWAŁY SIE A PODLESNA DALEJ GÓRA O CZYM TO SWIADCZY!!!!NO TAK POCZEKAJMY JAK SIE COS STANIE LUB WYDARZY POZDRAWIAM I PROSZE W DALSZYM CIAGU O POMOC
Odpowiedź 11-02-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że Straż Miejska podejmuje interwencje wobec kierowców parkujących swoje pojazdy na ul. Podleśnej w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ponadto w miesiącu lutym na tej ulicy zostanie przeprowadzone badanie natężenia ruchu drogowego, które pozwoli miarodajnie zdiagnozować problem parkowania pojazdów.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 30-01-2015, Sara
Dlaczego miasto tak lekko podchodzi do współpracy z PKPS Ośrodek wsparcia przy ul.Lościuszki 116.
Było dofinansowanie, przedłużenie trasy mikrobusu.
Początkowo uże zainteresowanie mieszkańców,
Następnie wprowadzono ołaty -pod przykrywką datków.
Budynek ma negatywną opinię Powiatowej straży pożarnej,brak dopuszczenia przez SANEPID,Obecnie zajęcia wstrzymane na parę miesięcy ze względu na koszty utrzymania -ogrzanie. oBENIE GEODECI CHODZĄ I WYZNACZAJĄ PALIKAMI DZIAŁKI CZYŻBY CHODZIŁO SPRZEDAŻ. . Wogóle następuje cały czas dewastacja ,w piwnicach grzzyb,pleśń i marnotrawienie sprzętu kuchennego i innego ,za
grube pieniądxzegrube pieniądze iylko wysłać tam
dziennikarza. Czy miasto tego terenu nie może przejąć?
Odpowiedź 18-02-2015

Szanowna Pani,
muszę stanowczo oświadczyć, że sprawa Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Milanówku prowadzonego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej nie jest mi  obojętna.  Doskonale zdaję sobie sprawę z tego w jakim stanie technicznym jest budynek. Dlatego w miarę swoich skromnych  możliwości Miasto starało się i nadal stara się dofinansowywać działalność PKPS, a także kontrolować wydatkowanie tych środków.
Cały czas również prowadzimy wszelkie możliwe działania, aby  ułatwiać mieszkańcom Milanówka dostęp do oferowanych tam usług.
Niestety, czego naprawdę bardzo żałuję, Miasto nie jest właścicielem ani terenu ani znajdującego się tam obiektu i nie może zająć się jego utrzymaniem. Mimo moich szczerych chęci Miasto również nie może w żaden sposób przejąć tego obiektu.
 


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 26-01-2015, Elżbieta Jarzyna
Witam
ponownie pytam czy firma odpowiedzialna za zimowe utrzymanie dróg nie ma obowiązku sypania piachem całej ul. Nadarzyńskiej? W dniu dzisiejszym (tak jak poprzednio po opadach śniegu) ulica Nadarzyńska była posypana jedynie do ulicy Wiatracznej. Zgodnie z poprzednio uzyskaną informacją ul. Nadarzyńska ma być sypana w całości. Sytuacja się powtarza.
Odpowiedź 28-01-2015

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że w celu likwidowania śliskości ulice powinny sypane być na całej długości. Stan ulic w mieście, w tym ul. Nadarzyńskiej kontrolowany był w dniu 26.01.2015r. przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, nieprawidłowości nie stwierdzono. Ul. Nadarzyńska była przejezdna i posypana na całej długości, jednakże do wysokości ul. Wierzbowej nawierzchnia rozjeżdżona była w większym stopniu niż na odcinku mniej intensywnie użytkowanym tj. od ul. Wierzbowej do ul. Owczarskiej.
Zwróciliśmy firmie odpowiedzialnej za odśnieżanie w mieście uwagę na odcinki ulic mniej uczęszczane aby sypane były  większą ilością materiału uszorstniającego.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 22-01-2015, Cezary M
Odpisuje pani jako burmistrz protekcjonalnie czyli systemowo pani takze jest od tego aby zarzadzac ,ale do tego pani odnosi sie olewczo i coraz gorzej jest na zakretach sie ustawiaja jesli bedzie tak ze zdarzy sie jaki kolwiek wypadek z powodu pani zaniedbałosi ludzie obarcza pania!!Ponieważ zwracana jest uwaga a pani odsyła i nic sie nie dzieje.Ponieważ ani pani ani straż miejska nie działa sama jezdzi wezykiem .
Odpowiedź 30-01-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie uprzejmie informuję, że została przeprowadzona kontrola wymienionych przez Pana ulic pod kątem organizacji ruchu oraz parkowania pojazdów.  W jej wyniku potwierdzono fakt dopuszczalności parkowania pojazdów na jezdni na powyższych ulicach, oczywiście pod warunkiem przestrzegania przez kierujących przepisów w tym zakresie, wynikających z Ustawy prawo o ruchu drogowym. Pragnę jednak zaznaczyć, że samo ustawienie znaków zakazu postoju lub zakazu zatrzymywania się nie rozwiąże  problemu - szczególnie w przypadku, gdy część mieszkańców  ulicy Podleśnej z uwagi na wielkość swoich posesji nie ma fizycznej możliwości parkowania tam samochodów.  
Jednocześnie zapewniam, że w ramach swoich kompetencji i uprawnień Straż Miejska oraz Policja będą kontrolować i podejmować przewidziane prawem czynności wobec kierujących, niestosujących się do przepisów ruchu drogowego. Straż Miejska z całą stanowczością  będzie interweniować w stosunku do kierowców, którzy parkują pojazdy w sposób zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Bohdan Okniński - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 20-01-2015, Milczarek
Witam
Kiedy zostanie zamontowana obiecana latarnia przy ul Sołeckie,Miała byc do końca 2014 roku a tymczasem rok minął a latarni nie ma .
Milczarek
Odpowiedź 26-01-2015

Szanowny Panie,
Przygotowujemy się obecnie do ogłoszenia przetargu na zakup i montaż dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego. Weryfikujemy stan istniejący i do połowy lutego chcemy ogłosić postępowanie przetargowe. Ubiegłoroczny budżet nie pozwolił na zrealizowanie montażu nowego oświetlenia ulicznego.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony


Wersja do druku