Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 18-01-2015, mieszkaniec Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz
Bardzo dziękuję za zainteresowanie się zgłoszonym w dniu 02-01-2014 problemem związanym ze złym stanem drzew na posesji przy ulicy Głowackiego. Z otrzymanej odpowiedzi wynika iż dokonane zostały oględziny drzewostanu. W związku z powyższym bardzo proszę o informację jakie zostaną poczynione dalsze kroki w celu zminimalizowania zagrożenia dla mieszkańców.

Z wyrazami szacunku
Odpowiedź 19-01-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila w sprawie stanu drzewostanu na posesji położonej przy ulicy Głowackiego 29 w Milanówku, uprzejmie informuję, że w dniu 12 stycznia odbyły się oględziny drzew rosnących na przedmiotowej posesji.   Podczas kontroli ustalono, że stan  5 drzew (4 akacji i 1 klonu)  jest zły, zaś inne drzewa wymagają cięć sanitarno-technicznych.
W związku z powyższym zostanie skierowany wniosek do Starostwa Powiatowego o zezwolenie na wycięcie drzew stwarzających zagrożenie, natomiast do końca stycznia br. zostaną przeprowadzone cięcia sanitarno-techniczne pozostałych drzew.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 16-01-2015, Cezary M
ja rozumiem ze otwieranie bramy jest uciazliwe ale stwazanie warunków zagrozenia na drodze jest przestemstwem i Szanowna Pani BURMISTRZ mam pytanie Czy ulica to jest parking dla samochodów i prosze o uporzadkowanie samochodów z ulic Piasta .Wspólna Wylot a juz nie mówiac o ulicy PODLESNEJ która sie jezdzi wezykiem raz po lewej raz po prawej stronie CZY NIKT TEGO NIE WIDZI .Czy jest to mozliwe aby ulica nie stała sie parkingiem bo to juz trgedia
Odpowiedź 22-01-2015

Szanowny Panie,
Spostrzeżenia zostaną przekazane Straży Miejskiej oraz Policji celem weryfikacji. W uzasadnionych przypadkach proszę kierować do nich swoje spostrzeżenia. Organami właściwymi do egzekwowania prawa wynikającego z przepisów o ruchu drogowym, są Policja i Straż Miejska.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM


 

do góry strony
Pytanie 16-01-2015, Marian
Moje pytanie odnosi się do definicji bioodpadów, które są określone jako - trawa, drobne gałęzie, liście. W nowym harmonogramie odbiór bioodpadów jest określny cyklicznie, jednocześnie jest informacja że liście będą odbierane tylko trzy razy w roku. Rozumiem że odbiór trawy w sezonie nie jest ograniczony oraz że w okresie jesiennym jak trawa będzie częściowo zmieszana z liśćmi to też nie będzie problemów z obiorem jako bioodpady. I jeszcze pytanie z bieżącego okresu co można zrobić z choinką która została po świętach.
Odpowiedź 21-01-2015

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, że odbiór trawy nie jest w żaden sposób ograniczony. Jeżeli trawa będzie częściowo zmieszana z liśćmi, zostanie również odebrana. Odbiór bioodpadów w całym roku odbywa się regularnie raz na dwa tygodnie, a w okresie letnim - raz na tydzień.  Ze względu na to, że przy pracach ogrodowych w sezonie wiosenno-letnim liście również będą występować, to można je zapakować do worków wraz z innymi odpadami zielonymi i wystawić przed posesję. Na wiosnę i w okresie jesiennym ilość wygrabianych liści jest największa, wobec tego zostały ustalone dodatkowe, odrębne terminy, w których odbierane będą tylko i wyłącznie liście.
Jednocześnie informuję, że choinkę może Pan wystawić przed posesję w terminie odbioru odpadów zmieszanych. Zostanie ona odebrana przez firmę, świadczącą usługi odbioru odpadów z terenu Milanówka.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. Kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 15-01-2015, Marcin Kaflik
Szanowna Pani Burmistrz,

Z przykrością zauważyliśmy że od Nowego Roku zniknął Pan przeprowadzający dzieci w drodze do szkoły na przejściu dla pieszych na ul. Nowowiejskiej.
" Pan Przeprowadzacz" został oddelegowany na to przejście przez poprzednie władze miasta od września 2014 w ramach poprawy bezpieczeństwa na tym przejściu. Przypominam, że budowa sygnalizacji świetlnej na tym przejściu była zaplanowana w budżecie miasta na 2013 - środki przyznane przez powiat grodziski jako zarządcę ul Nowowiejskiej - niestety przesunięte zostały przez poprzedniego burmistrza na dostosowanie organizacji ruchu na innych ulicach w Milanówku w związku z remontem wiaduktu w Grodzisku prowadzonym w tamtym czasie - jako tymczasowa pożyczka dla powiatu grodziskiego - niestety nigdy nie odzyskana. Bardzo proszę o informację jakie są plany co do poprawy bezpieczeństwa na tym przejściu dla pieszych. Dlaczego Pan Przeprowadzacz zniknał z tego przejścia ?
Odpowiedź 21-01-2015

Szanowny Panie,
Od X do XII 2014 oddelegowałam do przeprowadzania dzieci przez ulicę Nowowiejską pracownika obsługi. Było to podyktowane prośbą zgłoszoną do ówczesnego Burmistrza Miasta przez radną poprzedniej kadencji p. Katarzynę Słowik. Z kierownikiem Referatu Oświaty i Burmistrzem Miasta ustalono, że przez 3 miesiące, czyli do końca roku kalendarzowego na okres próby w godz. 7.30 - 9.00 oraz 12.30 - 14.00 (analiza planu lekcji w szkole) pracownik będzie przeprowadzał dzieci przez przejście dla pieszych na ulicy Nowowiejskiej. Dodatkowym zadaniem wyznaczonej osoby było odnotowywanie ilości przeprowadzanych uczniów.Zebrane dane miały dać odpowiedź, czy zasadne będzie zatrudnienie pracownika przez Urząd Miasta.
Za analizy zebranych danych wynika, że z przeprowadzania korzystało od 2 do 12 dzieci dziennie. Mała ilość wynika z:
- różnych godzin rozpoczynania przez uczniów lekcji
- faktu częstego dowożenia dzieci przez rodziców.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
mgr Edyta Sawicka - Domasiewicz
Dyrektor ZSG Nr 1 w Milanówku

do góry strony
Pytanie 07-01-2015, tatrawal
Pozwolę sobie pozostać w kategorii bezpieczeństwo z oczywistych względów. Szanowna Pani - czy Pan J. Wysocki zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym podjął pracę w urzędzie na poprzednio zajmowanym stanowisku?
Odpowiedź 09-01-2015

Szanowny Panie,
Pan Jerzy Wysocki nie podjął żadnej pracy w Urzędzie Miasta Milanówka po zakończeniu kadencji.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-01-2015, Krzys137
Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie nr 3924. Jak wynikało z jego treści, jestem w pełni świadomy, że ceny biletów nie leżą w kompetencji miasta, Niemniej Koleje Mazowieckie są spółką której właścicielem jest województwo mazowieckie. Jest to więc praktycznie instytucja publiczna, samorządowa. Spodziewam się więc, że podobnie jak w przypadku dróg wojewódzkich przechodzących przez nasze Miasto, urząd miasta stara się wpływać na decyzje województwa, tak również w tym przypadku nie byłoby nadużyciem podjęcie działań przez Panią Burmistrz celem reprezentacji interesów mieszkańców naszego Miasta pracujących/uczących się w Warszawie. Jestem także w stanie wyobrazić sobie działania miasta zmierzające do zbudowania alternatywy wobec Kolei Mazowieckich np. we współpracy z spółką, jaką jest WKD, która już od miasta jest zależna, na przykład poprzez stworzenie częstych (raz na godzinę zgodnie z odjazdem pociągów) linii autobusowych komunikujących całe miasto ze stacją Milanówek Grudów lub działania mające na celu odtworzenie linii WKD na odcinku Milanówek Grudów - Milanówek PKP. Stąd ponawiam moje pytanie o działania podjęte w celu zapobieżenia podwyżkom lub złagodzenia kosztów codziennego dojazdu do Warszawy?
Odpowiedź 19-01-2015

Szanowny Panie,
W chwili obecnej finanse gminy nie pozwalają na złożenie jakiegokolwiek zobowiązania związanego z dotowaniem przejazdów Kolejami Mazowieckimi. Przygotowujemy się w chwili obecnej do przetargu na komunikację miejską, którą chcemy powiązać z rozkładem jazdy WKD, tak żeby można było korzystać z tej możliwości komunikowania się z Warszawą.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM
 


 

do góry strony
Pytanie 02-01-2015, mieszkaniec Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz
Chciałbym podzielić się z Panią swoimi spostrzeżeniami jak i obawami mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców posesji przy ulicy Głowackiego 29 oraz 31.
Moja posesja graniczy z posesją należącą do urzędu miasta, na której granicy rosną potężne stare drzewa. Niestety ich stan jest mocno nadwyrężony i stwarza realne zagrożenie zarówno dla mieszkańców jak i budynków mieszkalnych obu posesji. W ostatnim czasie podczas bezwietrznego wieczoru doszło do samoistnego złamania jednego z drzew uszkadzając na szczęście tylko ogrodzenie. Panowie ze straży pożarnej interweniujący podczas tego zdarzenia sugerowali konieczność zgłoszenia odpowiednim władzom ryzyka wystąpienia zagrożenia życia.
Często się słyszy, że w momencie tragedii właściwe służby nie był informowane o zagrożeniach i nie mogły zainterweniować w odpowiednim czasie. Mając to na uwadze liczę, iż moje zgłoszenie zostanie potraktowane poważnie i przyczyni się do zwrócenia Państwa uwagi na istniejący niewątpliwie problem.
Odpowiedź 12-01-2015

Szanowny Panie,
Na wstępie dziękuję za zgłoszenie problemu. Jednocześnie informuję, że w  dniu 12 stycznia br. odbędą się oględziny  drzewa. Jeśli rzeczywiście potwierdzi się, że drzewo stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa  ludzi i mienia niezwłocznie zostaną podjęte stosowne działania.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - p.o. kierownika Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią 

do góry strony
Pytanie 29-12-2014, Michal
Proszę o informacje czy jest wreszcie szansa na udrożnienie studzienek w naszym miescie?Swojego czasu były burmistrz na jednym z festynie oficjalnie poinformował,ze nie trzeba żadnych petycji aby tego dokonać...ludzie zaczęli zgłaszać ulice ...i do tej pory cisza...proponuje zacząć od skrzyżowania przy Tesco.
Pytanie kieruje bezpośrednio do p. Burmistrz.
Odpowiedź 08-01-2015

Szanowny Panie,
W latach 2013 i 2014 zostały podjęte działania związane ze zwiększeniem retencji istniejących studni chłonnych. Polegały one na czyszczeniu i wymianie podłoża filtracyjnego studni. Udało się z wygospodarowanych środków wyczyścić w ten sposób studnie m. in. w ulicach: Podgórnej, Starodęby, Piasta, Mickiewicza, Słowackiego. W 2015 rok planujemy dalsze działania w tym zakresie.
Sprawę wspomnianego przez Pana skrzyżowania ulic Królewska - Nowowiejska przekażemy zarządcom drogi, którzy odpowiedzialni są za ich bieżące utrzymanie.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Kaleta - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 23-12-2014, kamil
Witam
Czy straż miejska zostanie zlikwidowana, ponieważ nie ma sensu aby istniała skoro nic nie robi
Odpowiedź 29-12-2014

Witam Pana,
Już w kampanii wyborczej zapowiadałam, że Straż Miejska nie zostanie zlikwidowana. Zamierzam zweryfikować w trybie pilnym zadania jakie obecnie wykonuje i zgodnie z obowiązującymi przepisami zagospodarować, jako jednostkę pilnująca porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-12-2014, Jakub
Dzień dobry.
Na wstępi gratuluję Pani Burmistrz wyboru. I mam konkretne pytanie. Swojego czasu na stronie Milanówka pojawiła się ankieta dotycząca Straży Miejskiej. A dokładnie pojawiło się pytanie dotyczące jej rozwiązania. Pomysł poparło 59% ankietowanych. Czy w związku z tym planuje Pani rozwiązanie tej jakże kosztownej a niewiele wnoszącej w bezpieczeństwo mieszkańców formacji? Pozdrawiam.
Odpowiedź 23-12-2014

Szanowny Panie
Z informacji, jakie uzyskałam od pracowników Urzędu wynika, że Miasto nie przeprowadzało ostatnio  żadnej ankiety na temat przyszłości Straży Miejskiej więc trudno mi się odnieść do jej wyników. Jeśli chodzi o przyszłość Straży Miejskiej to nie planuję jej rozwiązania i widzę dla niej przyszłość w naszym Mieście.


Z poważaniem
Wiesława Kwiatkowska
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony


Wersja do druku