Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-07-2011, Dariusz Slusarski
Witam Panie Burmistrzu
chciałbym zwrócić uwagę na problem zakłócania spokoju w godzinach wieczornych i nocnych przez młodzież zbierajacą sie bardzo często na mostku nad rowem Grudowskim znajdującym się na skrzyżowaniu ulicy Miłej oraz Głowackiego. Obrzeża mostku służą jako wygodne ławeczki dla bawiącej się młodzieży, rów Grudowski służy jako śmietnik natomiast pobliskie zarośla jako toaleta.
Szczególnie uciążliwe są zabawy w piątkowe oraz sobotnie noce. Straż Miejska oczywiście reaguje na prośbę o interwencję ale skutek jest krótkotrwały.
pozdrawiam
Darek
Odpowiedź 27-07-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na adresowany do Burmistrza Miasta Milanówka e-mail w sprawie zakłócania porządku prawnego przez grupującą się młodzież na mostku przy skrzyżowaniu ul. Miłej z ul. Głowackiego informuję, że z przedstawionym problemem zapoznałem Komendanta Komisariatu Policji w Milanówku, który zobowiązał się do częstszego kierowania w ten rejon miasta patroli prewencyjnych, szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych i rygorystycznego postępowania wobec naruszających prawo osób.
Dodaję, że z poruszonym problemem zapoznałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Milanówku, którzy ostali zobowiązani do częstszego kontrolowania wskazanego miejsca i do surowego wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób zakłócających porządek i ciszę nocną lub spożywających napoje alkoholowe i zaśmiecających zajmowany teren, szczególnie w dni weekendowe.
Jednocześnie pragnę poinformować, iż stwierdzone przypadki zakłócania porządku lub ciszy ciszy nocnej czy spożywania alkoholu proszę  zgłaszać telefonicznie dyżurnym: Komisariatu Policji – tel. 22-758-32-36  lub Straży Miejskiej – tel 22-724-80-45 oraz bezpłatny numer alarmowy 986, a taki tryb postępowania  niezależnie od działań podejmowanych przez te służby  przyczyni się do zwiększenia skuteczności ich działań.


Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej  Cichocki - Zastępca Komendanta SM 

do góry strony
Pytanie 23-07-2011, Dariusz Filipiak
Panie Burmistrzu . Czy to juz tak będzie , że po tej zmianie na gorsze serwisu miasta , wszędzie będę zmuszony oglądac Pana GĘBĘ w przymusowych galeriach ? Niech Pan sobie kupi lustro i tam się ogląda nasz Ty NARCYZIE . Pozdrawiam Darek
Odpowiedź 26-07-2011

Szanowny Panie

Ma Pan prawo do wyrażenia swojej opinii na temat naszej nowej strony internetowej. Zakładałam, że nie wszystkim przypadnie ona do gustu, bo nie da się stworzyć produktu, z którego każdy będzie zadowolony, tym bardziej, że nowości wprowadza się trudno, bo trzeba walczyć z przyzwyczajeniami. Jednym z założeń nowej strony było pokazywanie galerii zdjęć z aktualnych wydarzeń w mieście. I czy się Panu podoba, czy nie, w wielu ważnych wydarzeniach miasta uczestniczy Burmistrz - z racji swego urzędu… i nie ma to nic wspólnego z samouwielbieniem.Z poważaniem
Anna Zajączkowska
p.o. Sekretarza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 06-07-2011, Robert
Panie Burmistrzu,Proszę o informację czy istnieje możliwość nakłonienia właściciela działki niezagospodarowanej do utrzymania porządku w jej obrębie i koszenia chwastów wyrastających na wysokość ponad 2 m. Mam tu na myśli nieruchomość nieogrodzoną od ul. Gospodarskiej w pobliżu ul.Leśny Ślad.Z pozdrowieniami,
Odpowiedź 12-07-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Milanówka (Uchwała Nr 353/XXX/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2006r.) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest „utrzymywanie czystości na terenie nieruchomości i jej bliskiego otoczenia zgodnie z zasadami współżycia społecznego a w szczególności do eliminowania zagrożeń pożarowych”, natomiast odnośnie koszenia chwastów Gmina nie posiada uprawnień do zobowiązania właścicieli nieruchomości do ich koszenia.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Ryszard Malinowski – Zastępca Burmistrza Miasta

do góry strony
Pytanie 19-06-2011, Tomasz
Chciałem nawiązać do odpowiedzi z dnia Data: 2011-04-12, Pana Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOMW sprawie samochodów rozjeżdżających zieleń w okolicach stacji PKP.Powiem wprost czy Pan się zastanowił nad tym co Pan napisał w odpowiedzi ? Sugeruje pan jedynie opcję budowy parkingów w centrum gdzie jest duże zadrzewienie i jasne jest, że zostaną zniszczone drzewa przy próbie kolejnych utwardzeń pod parkingi. Niestety ale władza w tym mieście nie ma pomysłu żadnego na usprawnienie komunikacyjne i bezpieczeństwo w naszym mieście . Powiem panu co powinniście zrobić - centrum powinno być wolne od aut tylko chodniki drzewa, zieleń i deptak jeśli parking to tylko płatny, a dla tych aut które parkują aby jechać dalej PKP powinien byc przygotowany duży i pojemny parking z dala od centrum TUTAJ NIE MA MIEJSCA, niszczycie nasze miasto.Nawet Grodzisk przyjeżdża do nas parkować , dlaczego ? Bo im na to pozwalamy i to za darmo pod peronem.Naprawdę żal to czytać i jedno wiem na pewno przyszłościowych zmian na lepsze z tą ekipą rządzących nie będzie. Czekamy na kolejne wybory.
Odpowiedź 28-06-2011

Szanowny Panie,  
Jest wiele rozwiązań urbanistycznych zagospodarowania centrum miast. Pańska koncepcja wyeliminowania pojazdów jest ciekawa lecz, niestety, bardzo uciążliwa dla mieszkańców.
Mieszkańcy domagają się dojazdu do centrum, w którym, jak wiadomo, najbardziej rozwinięte są usługi i handel oraz w którym znajduje się przystanek PKP. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie wybudowano w centrum wiele miejsc parkingowych. I nie jest prawdą, że mieszkańcy Grodziska Mazowieckiego przyjeżdżają do Milanówka by przesiąść się do pociągu – to właśnie mieszkańcy odległych krańców naszego miasta pozostawiają na nich swoje pojazdy. Być może korzystają z nich również mieszkańcy Jedwabnika, nie ma jednak sposobu wyeliminowania tego zjawiska. Całkowity zakaz parkowania w centrum byłby skutecznym rozwiązaniem lecz nie ma na to ogólnej zgody. W celu uporządkowania centrum zaczęto wprowadzać opłaty za parkowanie. Pierwszy etap mamy już za sobą. Przyszedł czas na rozszerzenie strefy płatnego parkowania. Koncepcja opracowana przez pracowników urzędu miasta została przedstawiona radnym, którzy zdecydują o jej wprowadzeniu w życie.
Natomiast odnośnie rozjeżdżania zieleni i tamowania ruchu na osiedlu Jedwabnik wyjaśnienie otrzymał pan w poprzedniej odpowiedzi: Straż Miejska będzie upominać i karać niesfornych kierowców za łamanie przepisów ruchu drogowego.

Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 18-05-2011, Paweł
Panie Burmistrzu,Co raz częściej na terenie mojej poseji lub na ulicy przed bramą znajduję sterty gazetek Tesco i innych sieci handlowych. Papierzyska walają się po całej okolicy zanieczyszczając środowisko. Pracownicy tych firm nie korzytają ze skrzynek pocztowych, wieszają ulotki zwykle na płocie lub wtykają w siatkę. Czy może Pan uczulić w tej sprawie straż miejską?
Odpowiedź 23-05-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka i przekazane do realizacji Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku pismo dot. niewłaściwego sposobu dystrybucji materiałów reklamowych promujących produkty różnych sieci handlowych uprzejmie informuję, że z przedstawionym przez Pana problemem zapoznałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej  w Milanówku i zleciłem im podejmowanie działań przeciwdziałających temu zjawisku.
Pragnę nadmienić, że możliwości działania strażników miejskich są w tym względzie ograniczone -  osoby roznoszące ulotki można pociągać do odpowiedzialności za zaśmiecanie terenu tylko w określonych przypadkach,  gdyż kwestie dot. sposobu dystrybucji tych materiałów  nie są prawnie uregulowane. Niezależnie od powyższych uwarunkowań prawnych stwierdzone przez siebie przypadki nieprawidłowości w tym względzie może Pan zgłaszać do Straży Miejskiej w Milanówku  –  telefon  22-724-80-45  lub  alarmowy 986, a  ich potwierdzenie  stanowić będzie podstawę do kierowania pisemnych wystąpień do odpowiedzialnych za to adresatów.

Z poważaniem 
z up.Burmistrza Miasta Milanówek
Andrzej  Wacławek - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 18-05-2011, Paweł
Panie Burmistrzu,Chcę zwrócić uwagę na problem bezdomnych psów wałęsających się na terenie Polesia. Moje dzieci się ich boją. Uażam, że stanowią poważne zagrożenie, również dla nielicznych już na tym terenie bażantów.
Odpowiedź 23-05-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka i przekazane do realizacji Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku pismo dot. problemu bezpańskich psów biegających  w rejonie Polesia  w Milanówku uprzejmie informuję, iż z przedstawionym przez Pana problemem zapoznałem Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Milanówka oraz podległych mi strażników miejskich, którym poleciłem podejmowanie działań przeciwdziałających wskazanym przez Pana zagrożeniom. 
Jednocześnie nadmieniam, iż zasady i przypadki wyłapywania bezpańskich psów reguluje Uchwała  Nr 267/XXIV/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.04.2005 r. w sprawie: wyłapywania bezpańskich zwierząt z terenu Milanówka oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami. 
Pragnę jednocześnie dodać, że każdorazowo stwierdzone przez siebie przypadki zagrożenia ze strony bezpańskich psów może Pan zgłaszać dyżurnemu Straży Miejskiej w Milanówku – tel. (22) 724-80-45    co   umożliwi niezwłoczne podejmowanie działań i stosownych decyzji.
 

Z poważaniem 
z up.Burmistrza Miasta Milanóweka
Andrzej  Wacławek - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 11-05-2011, Dariusz Pawlak
Szanowny PanieZe zdumieniem przeczytałem odpowiedź na moje pytanie dotyczące kradzieży roweru jakiej udzielił w Pana imieniu Komendant Straży Miejskiej. Doskonale Pan i Pana podwładny wiedzą, że monitoring w okolicy dworca PKP nie funkcjonuje prawidłowo a mimo to kultywuje Pan kłamstwo o sprawnym monitoringu miejskim. Naraża Pan tym samym swych obywateli na straty finansowe spowodowane choćby bezkarnością złodziei. Doskonale wiem (w końcu padłem ofiarą kradzieży w naszym mieście nie po raz pierwszy), że instytucją właściwą do przyjmowania zgłoszeń jest Policja. Chciałem tylko zwrócić Pańską uwagę, że nagminne kradzieże rowerów jakie mają miejsce w okolicach dworca PKP odbywają się kilka metrów od gabinetu Komendanta Straży Miejskiej. Temu Panu powinno być po ludzku wstyd, że jego instytucja nie potrafi zapewnić elementarnego porządku nawet najbliższej w okolicy swojego posterunku. W zamian otrzymuję odpowiedź o sprawnie przestrzeganych procedurach przez jego funkcjonariuszy. Jeśli mamy procedury, które pozwalają na nagminne kradzieże to może warto je zlikwidować. A na pewno warto zlikwidować etat Komendanta Straży Miejskiej, który zapewniając o zgodności działań złodziei z przyjętymi w jego instytucji procedurami niejako legitymizuje ich czyny
Odpowiedź 12-05-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 maja 2011 roku pragnę poinformować, że udzielana  Panu  przez Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku  odpowiedź  na pismo z dnia  23 marca 2011 r. odzwierciedlała stan faktyczny oraz prawny. Pragnę zauważyć,  że w odpowiedzi  tej  nie znalazłem przyzwolenia Komendanta Straży Miejskiej na łamanie w jakiejkolwiek formie obowiązującego prawa  ani pochwały takiego postępowania.
Nadmieniam, że zainstalowane w pobliżu dworca PKP kamery monitoringu wizyjnego miasta były sprawne w marcu br. i są sprawne obecnie, a twierdzenie iż monitoring w okolicy dworca kolejowego nie funkcjonuje jest  całkowicie  niezasadne. Prawdą  jest,  iż w bezpośrednim sąsiedztwie stojaków dla rowerów przy budynku dworca PKP nie ma kamery,  zaś najbliższa  zainstalowana na budynku  przy ul. Piłsudskiego 33  kamera obrotowa obejmuje swym zasięgiem również to miejsce, ale  z  pewnego dystansu.
Dodaję ponadto, że po złożeniu przez Pana w Komisariacie Policji w Milanówku zawiadomienia o przestępstwie kradzieży roweru - w sprawie tej prowadzone było pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Maz. postępowanie, które umorzono z powodu niewykrycia sprawcy.

 
Z poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 11-05-2011, Julka
Witam Chciałbym zapytać, kiedy nastąpi WYMIANA piasku na placach zabaw? Ostatnio dowiedziałam się, że przy MOK-u wymieniono piach, a jest tylko TROCHĘ piasku DOSYPANE z wierzchu. Chciałabym również uzyskać informację, kiedy plac był uprzątnięty. W dniu dzisiejszym (tj. 11.05.2011) dziecko znalazło: puszkę, szkło. Furtka na plac ledwo się otwiera. Rozumiem, że przykręcenie haczyka przy furtce to remont całego placu zabaw na ten rok? Zbliża się lato, upał, dzieci powinne móc bezpiecznie bawić się w cieniu na placu zabaw. Czy mogłabym uzyskać informację, gdzie w Milanówku, oprócz MOK-u, są zacienione place zabaw? Pozdrawiam
Odpowiedź 12-05-2011

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila uprzejmie informuję, że place zabaw są sukcesywnie sprzątane.  Ponadto informuję, że wymiana piasku na placu zabaw na terenie MCK, polegająca na wybraniu zeszłorocznego piachu i dosypaniu świeżego odbyła się na początku kwietnia br. Sprawę furtki na przedmiotowym placu przekazałam firmie, która zajmuje się bieżącym utrzymaniem placów zabaw na terenie miasta i w dniu jutrzejszym zostanie ona poprawiona. Natomiast jeśli chodzi o zacienione place zabaw to trudno mi wskazać jakiś konkretny, gdyż  wszystkie place zabaw znajdują się na terenach częściowo  zadrzewionych, gdzie jednak słońce jest przez jakiś okres czasu. 
Poniżej podaję lokalizację wszystkich placów zabaw na terenie miasta:
1.Plac zabaw na terenie  Miejskiego Centrum Kultury, ul. Kościelna
2.Plac zabaw na terenie Amfiteatru, ulica Krótka róg Fiderkiewicza
3.Plac zabaw przy ulicy Przyszłości róg Gospodarskiej
4.Plac zabaw przy ulicy Sportowej róg Na Skraju
5.Plac zabaw przy ulicy Warszawska róg Bliskiej

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak -  kierownik referatu Ochrony Środowiska

do góry strony
Pytanie 10-05-2011, Krzysztof
Witam. Szanowny Panie Burmistrzu .Mam pytanie . Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku Pan Cichocki handluje w serwisie aukcyjnym Allegro naszywkami Straży Miejskiej. Czy Urząd Miasta dostarcza temu panu naszywki do jego prywatnego handlu ? O tym fakcie powiadomię również radnych Miasta Milanówka.Oto link do jego aukcji http://allegro.pl/straz-miejska-milanowek-i1592245220.html
Odpowiedź 11-05-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka i przekazane do wyjaśnienia Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku pismo informujące o zamieszczonej przez Zastępcę Komendanta Straży Miejskiej w Milanówku w serwisie aukcyjnym Allegro ofercie sprzedaży jednej naszywki z logo Straży Miejskiej w  Milanówku pragnę poinformować Pana, iż w/w prywatnie kolekcjonuje naszywki – emblematy polskich straży gminnych (miejskich) oraz zagranicznych straży miejskich i policji municypalnych i posiada bogatą   ich kolekcję.
Zbiory te były prezentowane między innymi na forum Krajowej Rady Komendantów Straży Gminnych i Miejskich w 2010 r., a w marcu br. również w siedzibie Urzędu Miasta Milanówka podczas okolicznościowego spotkania  z okazji 20-lecia Straży Miejskiej w Milanówku.
Nadmieniam, że oferowana do sprzedaży na aukcji internetowej  naszywka Straży Miejskiej w Milanówku pochodziła z prywatnej kolekcji zastępcy komendanta  i została przez niego nabyta prywatnie od producenta.  Tego rodzaju naszywki i emblematy w/w nabywał  prywatnie również od  innych producentów tych wyrobów, a w większości przypadków nabywał je na serwisie internetowym Allegro lub podczas bezpośrednich kontaktów z innymi kolekcjonerami przedmiotów o tej tematyce.
Dodaję,  że aby uniknąć w przyszłości dwuznaczności sytuacji - Zastępca Komendanta  nie będzie oferował do sprzedaży w tej formie naszywek z logo Straży Miejskiej w Milanówku.          

Z poważaniem
z up.Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej  Wacławek Komendant  Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 13-04-2011, Agnieszka
Szanowny Panie Burmistrzu,proszę o informację jakie środki bezpieczeństwa dla uczestników ruchu drogowego zobowiązał się zapewnić wykonawca sieci kanalizacyjnej przy pracach prowadzonych na połączeniu ulic Nowowiejskiej i Kazimierzowskiej. Jestem mieszkanką domu przy ulicy Kazimierzowskiej i z niepokojem obseruję brak jakiegokolwiek zorganizowania ruchu dla pojazdów na zajętym odcinku. Pragnę podkreślić, że prace prowadzone są na ostry zakręcie, który uniemożliwia widoczność dla prowadzacych pojazdy. Jest to droga uczęszczana przez dzieci chodzące do szkoły. W trakcie godzin pracy pojawiają się Panowie machający skuteczniej lub mniej skutecznie lizakami. Po godzinach pracy trzeba liczyć wyłącznie na szczęście, którego w którymś momencie może zabraknąć. Szkoda gdyby dopiero czyjś wypedek skłonił Pana do zajęcia się tematem. Zapraszam na wizję, proszę o rekację i odpowiedź co w tym zakresie mają zamiar zrobić Państwo. Z poważaniem Agnieszka Sura
Odpowiedź 14-04-2011

Szanowna Pani,
W środę 13 kwietnia br. pracownik Urzędu Miasta Milanówka dokonał wizji lokalnej miejsca prowadzenia robót budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierzowskiej.
Na miejscu stwierdził, że oznakowanie terenu budowy jest zgodne z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu drogowego i zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom jezdni.
Po prawej stronie pasa jezdni, w którym prowadzone są roboty budowlane zostały ustawione we właściwej kolejności i odległości znaki drogowe:
- uwaga na roboty drogowe i zwężenie jezdni;
- ograniczenie prędkości do 30 km/godz. i zakaz wyprzedzania przez pojazdy samochodowe;
- podłużny uskok;
- inne niebezpieczeństwa i poprzeczny garb lub ściek.
Ponadto przed pasem prowadzenia robót, co najmniej w odległości 100 m ustawiona jest zapora ostrzegawcza, przed którą powinni się zatrzymywać kierowcy celem przepuszczenia samochodów nadjeżdżających z naprzeciwka.
Pas przeciwległy jezdni do prowadzonych robót oznakowany jest ograniczeniem prędkości do 30 km/godz. i zakazem wyprzedzania.
Podczas prowadzonej wizji można było zauważyć beztroskę kierowców, którzy nie reagowali na ustawione oznakowanie i bez zmniejszania prędkości starali się wymusić pierwszeństwo przejazdu.
Z przykrością należy tuj stwierdzić,  że w większości byli to kierowcy z Milanówka.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Koordynator Projektu
Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony


Wersja do druku