Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 12-04-2011, wiktor
dzień dobry!czy wpłynęły juz do kasy miasta pozyskane przez pana przed wyborami 30 mln zł na kanalizacje?Kiedy Milanówek będzie w 100 proc. zkanalizowany?
Odpowiedź 12-04-2011

Szanowny Panie,
Projekt „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek”, zakładający m.in. budowę 31,82 km sieci kanalizacji sanitarnej, został zgłoszony do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w 6. Konkursie ogłoszonym przez Ministra Środowiska. Po uzyskaniu pozytywnej oceny znalazł się na liście projektów oczekujących na potwierdzenie dofinansowania.
W dniu 9 lutego 2011 r. Komitet Koordynacyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (KK NSRO) zatwierdził zmiany dotyczące alokacji dodatkowych środków wspólnotowych. W przypadku Programu Infrastruktura i Środowisko zdecydowano m.in. o przeznaczeniu kwoty 170 mln euro z tzw. dostosowania technicznego na realizację priorytetu I - Gospodarka wodno – ściekowa. Kwota ta  zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów oczekujących na dofinansowanie w ramach 6. konkursu. W celu ostatecznego zwiększenia alokacji na gospodarkę wodno – ściekową konieczna jest jeszcze zmiana Programu. W tym celu, w dniu 6 kwietnia 2011 r. odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego PO IiŚ, na którym podjęto stosowne uchwały dotyczące wprowadzenia zmian w Programie, co umożliwi Ministrowi Środowiska podejmowanie decyzji dotyczących wydawania potwierdzenia dofinansowania dla projektów.
Władze samorządowe Milanówka nie czekając na dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności podjęły decyzję o rozpoczęciu realizacji projektu, zakładając finansowanie inwestycji ze środków własnych budżetu. Obecnie dobiega końca rozpoczęta w roku 2009 budowa 13,3 km kanalizacji. W lipcu br. rozpocznie się kolejny etap budowy 3,5 km sieci sanitarnych.
Zakończenie realizacji projektu zakładane jest na koniec 2014 roku. Wybudowane zostaną w tym okresie wszystkie główne kolektory zbiorcze warunkujące dalszą rozbudowę systemu kanalizacyjnego. Na obecnym etapie można przypuszczać, że skanalizowanie obecnie zurbanizowanego obszaru Milanówka zakończy się w latach 2019-2020. Należy liczyć się także z tym, że w tym okresie urbanizacji ulegną obszary miasta dotychczas niezamieszkałe, co będzie się wiązało z kontynuowaniem dalszej rozbudowy kanalizacji.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Zbigniew Skłodowski - Koordynator Projektu Jednostka Realizacji Projektu

do góry strony
Pytanie 10-04-2011,
Dzień dobry panie burmistrzu.Jestem mieszkańcem naszego miasta od urodzenia i boli mnie to, co w nim się wyprawia. chodzi mi generalnie o samochody, samochody i jeszcze raz samochody, sa wszędzie. Rozumiem że cywilizacja idzie do przodu bo tak musi być i już. Jednak Pan jako zarządca tego naszego ogrodu nie powinien pozwolić na takie rozjeżdżanie trawników i chodników przecież nikt za darmo ich nam nie zbudował, no i przede wszystkim szkoda. Kiedy to się skończy? Np. pod wiaduktem, na os jedwabnik gdzie młodzi ludzie przyjeżdżają do siłowni i po mimo tego że często jest miejsce parkingowe wzdłuż ogrodzenia mpm. Kierowcy tych samochodów nagminnie wjeżdżają wręcz do tej siłowni, nie jednokrotnie zastawiając przejście dla pieszych. Takich miejsc w naszym mieście jest mnóstwo. Dlaczego straż miejska nie wystawia za takie parkowanie mandatów? .Ja także jestem posiadaczem samochodu jednak byłbym zwolennikiem zwiększenia strefy płatnego parkowania. Moim zdaniem zwiększona strefa, więcej znaków zakazu postoju i zatrzymywania się, a przede wszystkim straż miejska, która będzie wypisywać mandaty, tym osobom które porzucają wręcz swoje samochody w miejscach do tego nie przeznaczonych skutecznie odblokuje miasto.A i do kasy miasta coś pewnie wpadnie. Znam osoby które z os.Jedwabnik jadą pod stację PKP i zostawiają tam samochód na cały dzień i jadą do Warszawy do pracy. Czy to nie jest bezsensowne blokowanie miasta? O ile mi wiadomo w Milanówku jeździ bus i dobrze ,może te zakazy i zwiększona strefa pozwoliła by rozwinąć tę gałąź transportu. Zdaję sobie sprawę ze podejmowanie mało popularnych decyzji nie jest łatwe ,ale może warto zaryzykować.Pozdrawiam.
Odpowiedź 12-04-2011

Szanowny Panie,
w pełni się zgadzam z Pańską oceną wyglądu miasta zakłóconą samochodami parkującymi w każdym dostępnym miejscu. Niestety, nie ma złotego środka mogącego ten stan rzeczy zmienić. Na ulicach brak już miejsca na parkingi. Wszystkie możliwości w tej kwestii zostały wykorzystane. Budowa kolejnych parkingów wiązać się musi z ingerencją w zieleń miejską (najczęściej wycinką drzew), a na to nie ma zgody większości mieszkańców. Uregulowanie sposobu parkowania na poboczu ulic, nie tylko w podanym przez Pana przykładzie ulicy Warszawskiej, wiąże się z utwardzeniem tego pobocza, a tam są korzenie drzew, których nie można uszkodzić, a co z kolei nie pozwala na wybranie ziemi i wsypanie warstw konstrukcyjnych (tłuczeń kamienny lub beton) przyszłej nawierzchni. Dlatego też mniejszym złem jest stawianie samochodów na gołej ziemi (bez trawnika) niż wykonanie utwardzonego pobocza i zniszczenie zieleni. Za to Straż Miejska nie może karać kierowców, bowiem karane jest tylko niszczenie zieleni (trawnika) – stawanie na nieutwardzonej ziemi nie jest karalne. Opisane przez Pana blokowanie przejazdu przez stojące samochody na os. Jedwabnik jest wykroczeniem i strażnicy będą wypisywać kierowcom mandaty. W ubiegły roku zostało wystawionych prawie 150 mandatów. Trzykrotnie więcej kierowców zostało pouczonych.  Aktualnie, dla poprawy sytuacji rozpatrywane jest powiększenie istniejących płatnych parkingów. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie to rozwiązaniem problemu, ale choć trochę sytuacja się poprawi.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Wiesław Krendzelak - kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 02-04-2011, Michał
Witam,W piątek zgłosiliśmy awarię oświetlenia ulicy Nadarzyńskiej (latarnie zgasły również na Różanej,Jaśminowej i Brwinowskiej).Pan z zakładu energetycznego skierował nas do Straży Miejskiej, gdyż miasto podpisało umowę z zewnątrzną firmą. Tak też uczyniliśmy, zgłoszenie zostało przyjęte przez Straż. Jest sobota wieczór, latarnie nadal nie działają...dzwonimy ponownie do Straży Miejskiej i dowiadujemy się, że w piątek płynęło zgłoszenie tylko od nas i Straż nie podjęła działań...można powiedzieć, że piątkowe zgłoszenie potraktowano jako żart. Nikt ze Straży nie pofatygował się na miejsce w celu ewentualnego sprawdzenia wiarygodności zainstniałej awarii. Sobota wieczór znowu straszne ciemności na ulicach, zgłoszenie w końcu zostanie przekazane dalej, ale naprawa będzie wykonana w niedzielę...bo przecież teraz jest tak ciemno i firma energetyczna poinformowała, że ciężko będzie odszukać przyczynę awarii. Druga sprawa, często w naszym mieście ktoś dla żartu odwraca znaki drogowe, wielokrotnie widziałem jak obok takich znaków przejeżdżał patrol Straży Miejskiej i nie podjął interwencji. Czy tak ciężko jest wysiąść z auta i ustawić prawidłowo znak? To może zaważyć na czyimś bezpieczeństwie, a "naprawa" znaku trwa dosłownie kilka sekund.PozdrawiamMichał
Odpowiedź 06-04-2011

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka i przekazane do realizacji Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku pismo dot. awarii latarni  ulicznych  pragnę poinformować Pana, iż konserwacją oraz usuwaniem awarii oświetlenia ulicznego zajmuje się firma, z którą Urząd Miasta Milanówka ma zawartą stosowną umowę. Nadmieniam, że w dniu 1.04.2011 r. około godz. 22.00 dyżurny Straży Miejskiej w Milanówku przyjął anonimowe zgłoszenie mieszkanki miasta o braku oświetlenia ulicznego w rejonie ulic: Nadarzyńska – Różana – Brwinowska i informację o tej awarii od razu przekazał telefonicznie dyżurnemu firmy odpowiedzialnej za sprawne utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Dodaję, iż zgodnie  z przyjętą procedurą  informacja o przyjęciu zgłoszenia o  awarii w dnia 1.04.2011 r. oraz sposobie i czasie przekazania jej do realizacji została przekazana w dniu 4.04.2011 r. (pierwszy dzień pracy Urzędu po weekendzie) do Referatu Technicznej Obsługi Miasta  Urzędu Miasta Milanówka, który nadzoruje usuwanie zgłaszanych awarii, a Straż Miejska nie ma żadnych instrumentów prawnych do wpływania na szybkość usuwania tego typu awarii.
Pragnę poinformować Pana, że w dniu 1 – 2 kwietnia br. funkcjonariusze Straży Miejskiej w godz. 21.30 - 1.00 uczestniczyli w zabezpieczaniu zdarzenia drogowego zaistniałego przy skrzyżowaniu ulic Królewska – Grudowska  oraz związanego z tym wyznaczania tras objazdowych i kierowania ruchem pojazdów.
Nadmieniam ponadto, iż do zadań stałych strażników miejskich należy m.in. ujawnianie nieprawidłowo ustawionych lub złośliwie przekręcanych znaków drogowych – nieprawidłowości te są usuwane przez strażników bezpośrednio po ujawnieniu takich przypadków – zjawisko to jest niestety dość nagminne. Uwagi o stwierdzonych, nieprawidłowo ustawionych znakach drogowych każdorazowo  może Pan zgłaszać dyżurnemu Straży Miejskiej – telefon  22-724-80-45 lub  alarmowy 986, co umożliwi szybkie usuwanie tego rodzaju nieprawidłowości i wiążącego się z tym ewentualnego zagrożenia dla kierujących.
Informuję Pana także, iż w uzgodnieniu z Referatem TOM ustalono, że informacja o firmie odpowiedzialnej za sprawność oświetlenia ulicznego na terenie miasta wraz z telefonami kontaktowymi zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka.

Z poważaniem 
z  up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej  Wacławek
Komendant  Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 29-03-2011, Aneta
Panie Burmistrzu,obiecać Pan potrafi sporo jednak z konsekwencją to już jest dużo dogrzej.W zeszłym 26 maja 2010 w tym dziale zwróciłam uwagę na problem 2 narożnych działek Wojska Polskiego/Kochanowskiego zwracając uwagę na brak bezpieczeństwa i bałagan.Dnia 28 maja 2010 zadeklarował Pan rozwiązanie tego problemu.Niestety,mija niemal 10 miesięcy i nic się nie zmieniło.No może poza tym że przybyło śmieci i dziur w resztkach starego ogrodzenia.Sezon imprez w tych miejscach zaczyna się na dobre.Czy miasto wreszcie skutecznie rozwiąże ten problem? Czy ma Pan zamiar czekać na jakieś nieszczęście?Oo co nie trudno, patrząc na miejsce i jego stałych bywalców.
Odpowiedź 31-03-2011

Szanowna Pani

 W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka i przekazane do realizacji Komendantowi Straży Miejskiej w Milanówku pismo dot. dwóch zaśmieconych i zarośniętych działek usytuowanych przy zbiegu ulic Wojska Polskiego – Kochanowskiego i wiążącego się z tym poczucia zagrożenia bezpieczeństwa, uprzejmie informuję, że z danych statystycznych jakimi dysponuje Komisariat  Policji w Milanówku (ta instytucja jest odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa) nie wynika, aby w tym rejonie miasta odnotowano   przestępstwa lub wykroczenia w ilościach  uprawniających do uznania go za  zagrożony.
 Jednocześnie pragnę poinformować Panią, iż strażnicy miejscy wspólnie z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta rozpoczęli wspólne działania mające na celu ujawnianie posesji oraz działek zaniedbanych lub zaśmieconych, a ich właściciele są obligowani do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 W ramach takich działań właściciele działki przy ul. Wojska Polskiego – Kochanowskiego  (na której stoi pustostan) zostali zobowiązani do uprzątnięcia działki w  terminie do dnia 11.04.2011 r. - a jeżeli z tego zobowiązania nie wywiążą się - będą wobec nich wyciągane konsekwencje prawne, a zastępczym uprzątaniem zajmą się służby miejskie.
 Dodaję ponadto, iż na drugiej z działek znajdujących się przy tym skrzyżowaniu nie stwierdzono nieprawidłowości, a nie ma żadnych przepisów obligujących jej właścicieli do usuwania samoistnie wyrosłych krzewów, a obecnie taki stan działki chcą oni zachować. 

Z poważaniem
Z  upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej  Wacławek - Komendant  Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 23-03-2011, Dariusz
Szanowny PanieKilka dni temu po raz kolejny skradziono mi rower, którym dojeżdżam ze swojej posesji do dworca pkp (zgodnie z promowaną zasadą park&ride). Rower zostawiam (zabezpieczony) w wyznaczonym miejscu (nieopodal posterunku straży miejskiej (około 5m w linii prostej). Dodatkowo miejsce to jakoby miało być monitorowane. Pomimo tych zabezpieczeń już drugi raz w przeciągu ostatnich 2,5 roku padłem ofiarą kradzieży. Straż miejska była zdziwiona próbą zgłoszenia (nie ich kompetencje - !!!), policja zdziwiona miejscem pozostawienia (przecież tam kradną - !!!) a monitoring nie działa (!!!!). Proponuję tym samym zmienić slogan reklamowy który Pan lansuje z "Miasta - Ogród" na "Miasto złodziei". Życząc Panu aby nie popełnił Pan tego samego błędu i nie wierzył w głoszone przez Siebie bzdury ("miasto monitorowane" itp.) i nie pozostawiał niczego na terenie naszego miasta pozostaję z poważaniem,Dariusz Pawlak
Odpowiedź 24-03-2011

Szanowny Panie
 W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka pismo informujące o kradzieży Pana  roweru sprzed budynku dworca kolejowego w Milanówku, pragnę poinformować, iż działający w Milanówku system monitoringu wizyjnego miasta, mimo iż przyczynił się do poprawy stanu bezpieczeństwa – a potwierdzają to również statystyki policyjne - nie może być traktowany jako skuteczny środek zapobiegający wszelkim formom naruszeń prawa.  Tak jest we wszystkich  miastach, gdzie taki monitoring funkcjonuje .
 Dodaję, iż dyżurny Straży Miejskiej  informujący Pana, iż instytucją właściwą do przyjęcia zgłoszenia o kradzieży roweru i prowadzenia postępowania w tej sprawie jest Policja, postąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Nadmieniam, że ocena postępowania funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Milanówku  podczas przyjmowania od  Pana zgłoszenia o kradzieży wykracza poza moje kompetencje, zaś   zawarte w piśmie uszczypliwe uwagi pozostawiam bez komentarza.
 Pragnę jednocześnie poinformować Pana, iż w przypadku zwrócenia się Policji o przekazanie nagrań z monitoringu wizyjnego dla potrzeb prowadzonych postępowań, każdorazowo  Straż Miejska  takie nagrania udostępnia -  tak będzie  i  tym razem.

         
       Z poważaniem
       Z  upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka
      Andrzej  Wacławek -Komendant  Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony
Pytanie 11-03-2011, Ja
Panie Burmistrzu piszę ponownie i tak szczerze jestem tym juz zdegustowany Państwa niezaradnością .Chodzi o wejście na wiadukt samochodowy schodami od ul Warszawskiej , tam cały czas (na skarpie ) notorycznie zbierają się grupy ludzi w celu picia alkoholu i imprezowania, jak to jest , że straż miejska zaniechała monitorowania w tym miejscu porządku , gdzie jest ten skuteczny monitoring ???Panie Burmistrzu liczę , że w końcu pan zrobi w tym miejscu porządek.Proszę zrobić w tym miejscu wizję lokalna o zmierzchu a przekona się Pan o skali problemu Dziękuje i pozdrawiam
Odpowiedź 17-03-2011

Szanowny Internauto

 W odpowiedzi na adresowane do Burmistrza Miasta Milanówka pismo w sprawie zakłócania porządku prawnego przez grupującą się młodzieży na schodach prowadzących z ul. Warszawskiej na wiadukt samochodowy informuję, że z przedstawionym problemem zapoznałem Komendanta Komisariatu Policji w Milanówku, który zobowiązał się do częstszego kierowania w ten rejon miasta patroli prewencyjnych, szczególnie w godzinach wieczorowo-nocnych                    
i rygorystycznego postępowania wobec naruszających prawo osób.
 Dodaję, że z poruszonym problemem zapoznałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Milanówku, którzy ostali zobowiązani do częstszego kontrolowania wskazanego miejsca i do surowego wyciągania konsekwencji prawnych wobec osób zakłócających porządek i ciszę nocną lub spożywających napoje alkoholowe.
 Pragnę ponadto zauważyć, iż w Milanówku przy ul. Warszawskiej, w rejonie wiaduktu nie ma kamer monitoringu wizyjnego miasta.
 Jednocześnie informuję, iż stwierdzone przypadki zakłócania porządku lub ciszy ciszy nocnej czy spożywania alkoholu może Pan zgłaszać telefonicznie dyżurnym: Komisariatu Policji – tel. 22-758-32-36  lub Straży Miejskiej – tel 22-724-80-45 oraz numer alarmowy, bezpłatny 986, a taki tryb postępowania  niezależnie od działań podejmowanych przez te służby  przyczyni się do zwiększenia skuteczności ich działań

         
         Z  upoważnienia Burmistrza Miasta Milanówka

Andrzej  Wacławek - Komendant  Straży Miejskiej
w Milanówku

do góry strony
Pytanie 01-03-2011, Maciej
Szanowny Panie,odpowiedź p. Wacławka - komendanta Straży Miejskiej (24.01.11.)z Pana upoważnienia, na moje pytanie z dnia 18.01.2011r., dot. monitoringu miejskiego, moim zdaniem, jest niestosowna i ponownie proszę o odpowiedź, albo uzasadnienie stanowiska p. Wacławka.Pozdrawiam
Odpowiedź 14-03-2011

Szanowny Panie,
Pragnę poinformować, iż zwracając się z zapytaniem o udzielenie przez organ informacji jest Pan zobowiązany do określenia komu oraz w jakim trybie ma być udzielona  informacja: czy w trybie dostępu do informacji publicznej zgodnie z ustawą  z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej czy też w innym trybie, a jeśli tak – to w jakim.
Dodaję, iż zgodnie z art. 63 § 2 KPA w każdym przypadku organ udzielający informacji musi znać adresata żądania - imię i nazwisko, adres zamieszkania, w przeciwnym razie zapytania pozostawia się bez rozpoznania – art. 64 KPA.

Z  poważaniem
Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 28-01-2011, Małgosia
Dzień dobryPanie Burmistrzu - nie wiem kto decyduje o trasach przejazdu pisakarek i pługów w naszym mieśnie. Zdaję sobie sprawę z kosztów utrzymanie dróg w tak śnieżną zimę ale ulica Sportowa znajduje się chyba poza zasięgiem piaskarek. W tej chwili zamiast jezdni jest lodowisko. W okresie intensywnych opadów śniegu rozmawiałam z przedstawicielką Referat Ochrony Środowiska z prośbą aby pług przejechał ulicą w godzinach południowych, kiedy parking przy basenie jest pusty i śnieg można zgarnąć na trawniki, pomimo oboetnicy nic takiego nie miało miejsca. Pozdrawiam i czekam na reakcję
Odpowiedź 02-02-2011

Szanowna Pani,
Firma zajmująca się utrzymaniem zimowym dróg w Mieście została upomniana w opisanej przez Panią sprawie. Ulica Sportowa będzie traktowana równorzędnie z innymi ulicami w kwestii odśnieżania i posypywania piaskiem, tak aby zminimalizować śliskość.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Marta Okoń - kierownik Ref. Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 16-01-2011, WACŁAW
WITAM PANA BURMISTRZA PROSZE PANA ZDECYDOWAŁEM SIĘ NAPISAC? JAK TO SIE DZIEJE KIEDY OSOBY-BA WYBRANE-NA NA RADNEGO, ZAMIAST POKAZYWAC PRZYKŁAD ROBI ZUPEŁNIE COS INNEGO.PANI HANNA M.WYRZUCA ŚMIECI ZE SWOIMI DANYMI (SZCZYT GŁUPOTY) DO POBLISKIEJ PUSTEJ POSESJI JAK TAK MOŻNA?NIE STAĆ JA NA KOSZ NA ŚMIECI????JEST TO KARYGODNE!!!TAKIE ZACHOWANIE JAKO OSOBA KTÓRA REPREZENTUJE NASZA SPOŁECZNOSC W URZĘDZIE MIASTA. POZDRAWIAM
Odpowiedź 01-02-2011

Szanowny Panie,
W wyniku przeprowadzonej kontroli przez Straż Miejską, wspomniana przez Pana Radna okazała umowę na selektywną zbiórkę odpadów oraz rachunki za odbiór odpadów w pojemnikach, co potwierdza prawidłowy sposób pozbywania się śmieci. Wobec powyższego, nie ma podstaw by twierdzić, iż śmieci celowo znalazły się na sąsiedniej działce.

Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Marta Okoń - kier. Ref. Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 16-01-2011, Maciej
Szanowny Panie,bardzo proszę o informację dotyczącą działania monitoringu miejskiego:1. ile przestępstw i wykroczeń wykryto w ubiegłym roku;2. ile przestępstw i wykroczeń związanych z ostatnią kampanią wyborczą wykryto?3. jakie były koszty instalacji monitoringu (m.in. projekty, wykonanie)?;4. jakie są koszty eksploatacyjne systemu?5. ile razy korzystała i z jakim skutkiem policja? Pozdrawiam
Odpowiedź 24-01-2011

Szanowny Panie,
Pragnę poinformować,  iż w celu uzyskania informacji, o jakie wnosi Pan w  mailu z dnia 16.01.2011 r.  adresowanym do Burmistrza Miasta Milanówka proszę zwrócić sie  z oficjalnym pisemnym zapytaniem do  Burmistrza Miasta Milanówka  lub do  mnie bezpośrednio.

Z  poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Andrzej Wacławek - Komendant Straży Miejskiej w Milanówku

do góry strony


Wersja do druku