Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 09-08-2016, Agnieszka Olszewska
Czy nadal nie ma możliwości poprawienia wjazdu i samej uliczki bocznej Literackiej(dawniej Opłotek). Miała być weryfikacja stanu dróg w mieście. Czy fachowcy uważają że tą uliczą można jeżdżić nie urywając zawieszenia w samochodzie? Zasypanie dziur i wyrównanie spychaczem nie mieści się w możliwościach budżetu miasta? Następny rachunek za remont samochodu przyślę na adres urzędu.
Z poważaniem Agnieszka Olszewska
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowna Pani,
Odpowiadając na Pani wiadomość o naprawę stanu nawierzchni drogi bocznej od ul. Literackiej uprzejmie informuję, że stan nawierzchni wszystkich dróg (w tym gruntowych) jest poddawany bieżącemu monitoringowi. Jednakże decyzja o przeprowadzeniu napraw na danej drodze zależy od kilku czynników (m. in. znaczenia komunikacyjnego oraz stopnia degradacji nawierzchni) i dopiero po ich analizie prace kierowane są na konkretne ulice. Pragnę podkreślić, że postulowana przez Panią droga będzie poddana pracom konserwacyjnym jeszcze przed okresem zimowym.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 03-08-2016, Piotr Karski
Szanowna Pani Burmistrz.


Zwracam się z pytaniem dotyczącym zdemontowania znaku drogowego D-40 znajdującego się na ulicy Inżynierskiej - odcinek od ul Sosnowej do Podwiejskiej.Kto i dlaczego ten znak zdemontował? Mając na uwadze to, że ulica nie posiada chodników fakt usunięcia znaku znacznie pogorszył bezpieczeństwo pieszych.Oczekuję konkretnej odpowiedzi, w której znajdzie się podstawa prawna tego działania oraz racjonalne wytłumaczenie usunięcia znaku drogowego.

Piotr Karski.
Odpowiedź 19-08-2016

Szanowny  Panie,

Odpowiadając na Pańskie pytanie dotyczące demontażu znaku D-40 na ul. Inżynierskiej Uprzejmie informuję, że po weryfikacji dokumentów formalnych i stwierdzeniu, że na przedmiotowym odcinku drogi nie była wykonywana i zatwierdzana zmiana stałej organizacji ruchu wprowadzająca strefę zamieszkania, konieczne było usunięcie znaków postawionych bez zgody zarządcy ruchu - Starosty Powiatu Grodziskiego.
Niemniej, mając na uwadze bezpieczeństwo użytkowników drogi, planuje się przeprowadzenie prawidłowej procedury i wprowadzenie organizacji ruchu podnoszącej poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu, szczególnie pieszych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - Kierownik Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 29-07-2016, Karolina
Dzień dobry
Czy jest możliwość ustawienia w Naszym Mieście większej ilości koszy na śmieci? Chodzi mi szczególnie o ul. Krakowską, gdzie śmietników nie zauważyłam, a przydałyby się bardzo. Tą drogę chodzi dużo ludzi z psami, a niektórzy z nich sprzątają po swoich zwierzakach i zwyczajnie nie ma gdzie tej torebki wyrzucić. Inną sprawą jest to, że ul. Krakowska jest drogą bardzo uczęszczaną przez młodzież oraz tzw. "element". Po weekendach zawsze rano pobocza tej drogi są usiane puszkami i butelkami po piwie i innych alkoholach. Najwięcej tego jest w lasku nieopodal szkoły.
Może ustawienie w tych miejscach koszy na śmieci zachęci konsumentów tych trunków do wyrzucania puszek do śmietnika a nie na trawę.

Z poważaniem
Karolina
Odpowiedź 18-08-2016

Szanowny Panie,


w odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że do końca sierpnia zostaną ustawione kosze w rejonie, o którym Pani wnosi w mailu.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - kier. Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


 

do góry strony
Pytanie 25-07-2016, Andrzej Cichocki
Pani Burmistrz proszę o wyjaśnienie dlaczego Komendant Straży Miejskiej nie przestrzega i dopuszcza do nieprzestrzegania przepisów dot. funkcjonowania Straży Miejskiej. W myśl art. 21.1 Ustawy o strażach gminnych, cytuję "Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminny." Dlaczego więc w dniu 25 lipca 2016 r. oznakowany samochód służbowy Straży Miejskiej marki FORD o godz. 13.20 w Warszawie na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. kierowany był przez nieumundurowanego strażnika, notabene kierownika ds. operacyjnych Marcina Węgiełka w ubraniu cywilnym (koszulka w kolorze turkusowym), Oprócz niego w pojeździe przebywała co najmniej jeszcze jedna osoba, tj, Zastępca komendanta, także w ubraniu cywilnym. Mam nadzieję, że nie była to prywatna wycieczka do stolicy o czym mógłby świadczyć strój osób jadących pojazdem służbowym, a jeśli jechali służbowo, to dlaczego nie przestrzegane są przepisy określone w ww. artykule ustawy. Przy okazji pragnę nadmienić, że obecne kierownictwo Straży Miejskiej w Milanówku nie przestrzega wymienionego przepisu i podejmuje czynności służbowe w stroju nieformalnym tj. cywilnym co jest niezgodne z zapisem w Ustawie o strażach gminnych (miejskich) oraz w § 4 pkt 3 Regulaminu Straży Miejskiej w Milanówku wprowadzonym Uchwałą Nr 74/XII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia17 września 2015 r. i przygotowanym przez obecnego Komendanta SM - Bohdana Oknińskiego. Jak może sprawnie funkcjonować jednostka jeżeli jej przełożony nie przestrzega sam przepisów przez siebie wprowadzonych i jednocześnie toleruje ich przestrzeganie przez najbliższych mu współpracowników tj. Zastępcę Komendanta i Kierownika ds. operacyjnych. W związku z tym proszę o zajęcie stanowiska w tej sprawie i udzielenie odpowiedzi mnie i mieszkańcom miasta jakie kroki Pani podjęła by wyeliminować opisane nieprawidłowości.
Odpowiedź 17-08-2016

Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana maila z dn. 25.07.2016 informuję, że we wskazanym przez Pana dniu Komendant Straży Miejskiej wraz z Kierownikiem Referatu  przebywali w Warszawie na spotkaniu służbowym, natomiast zastępca komendanta we wskazanym terminie przebywał w siedzibie SM w Milanówku.
Odpowiadając na Pana zgłoszenie,  dotyczące zapewne troski o dobre imię Straży Miejskiej w Milanówku informuję, że zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o strażach gminnych, strażnicy miejscy podczas wykonywania czynności służbowych są zobowiązani nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy, aby byli zauważalni podczas służby i odpowiednio zareagować, gdyby doszło do jakiegoś incydentu.
             W opinii zastępcy dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, obowiązek wynikający z ustawy dotyczy czynności podejmowanych przez strażników miejskich, wykonujących zadania mające na celu zapewnienie porządku publicznego na terenie miasta (art. 10 i 11 ustawy) i nie ma zastosowania do innych czynności, np.: kontroli pracy strażnika przez pracodawcę, administrowania obiektem, zarządzania i kierowania zakładem pracy. Sprawa załatwiana w dniu 25.07.2016 w Warszawie dotyczyła zakresu zarządzania jednostką
            Komendant Straży Miejskiej w Milanówku pełni funkcję kierownika jednostki budżetowej i główny zakres jego pracy nie dotyczy typowych „czynności strażniczych”.  W siedzibie Straży Miejskiej można go spotkać w ubraniu cywilnym, ponieważ tam z reguły nie podejmuje typowych „czynności strażniczych”, ale jest rozpoznawalny w miejscu pracy. Natomiast reprezentowanie Straży Miejskiej poza siedzibą oraz inne zadania wynikające z  art. 10 i 11 ustawy o strażach gminnych, komendant oraz wszyscy podlegli funkcjonariusze wykonują w pełnym umundurowaniu.
            Informuję również, że przedstawione zasady pracy komendanta są mi znane i zostały   ze mną uzgodnione.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-07-2016, mela
Szanowna Pani Burmistrz, bardzo mnie zainteresował artykuł w bibule pod tytułem "nie bądź bezbronna-obroń się sama". To chyba pierwszy tak poważny i czytelny krok w kierunku likwidacji w Milanówku Straży Miejskiej. Jeśli sami mamy się bronić i mieć do pomocy policję to zaoszczędzone pieniążki z utrzymania straży miejskiej można wykorzystać np.na remont basenu.Panowie najczęściej widziani są gdy szukają bilecików parkometrów w samochodach, oraz poruszających się samochodami pomiędzy siedzibą tz PKP, a budynkiem UM. Proszę zastanowić się czy Straż jest tak bardzo niezbędna, czy nie lepiej więcej zaoszczędzonych pieniędzy przeznaczyć dla dzieci i młodzież naszego miasta. Termin wyborów zbliża się nieubłaganie, dzieci dorastają, niedługo nabiorą prawa wyborcze. Warto o nie dbać. W wakacje szczególnie. Straż jest generuje zbyt duże koszty. Może tak referendum??Basen czy Straż ????
Odpowiedź 25-07-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na zadane pytanie chciałbym poinformować, że Burmistrz Miasta Milanówka nie rozważa likwidacji tak potrzebnej w Milanówku jednostki, jaką jest Straż Miejska. Straż Miejska w Milanówku działa w systemie całodobowym, w zakresie służby patrolowo-interwencyjnej,  dyżuru telefonicznego, a także w zakresie monitoringu wizyjnego Miasta. Ponadto bierze udział w wielu innych przedsięwzięciach, jak szkolenie dzieci i młodzieży, organizowanie kursów samoobrony dla kobiet czy zabezpieczaniu imprez miejskich. To przede wszystkim dzięki milanowskiej Straży Miejskiej nasze Miasto jest miejscem bezpiecznym.  
Likwidacja Straży Miejskiej pozbawiłaby Milanówek całodobowego zabezpieczenia. Obecnie bowiem Komisariat Policji w Milanówku jest czynny w godzinach od 8.00 do 20.00. Nie pełni więc całodobowej służby, a więc nie zapewnia bezpieczeństwa w godzinach nocnych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 19-07-2016, Marcin Gołębiowski
Zwracam się z następującym problemem.
Ponieważ w przed noc gdy wystawiane są worki z odpadami przed posesję przez mieszkańców do odbioru, worki są rozrywane przez złomiarzy którzy wygrzebują aluminiowe puszki na złom. Prośba jest taka żeby w przed dzień i noc w rejonach gdzie są odbierane śmieci wprowadzić częstsze patrole.
Odpowiedź 18-08-2016

W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że sprawę zlecenia częstszych patroli  w rejonach, gdzie ma odbywać się zbiórka odpadów przekazałam do komendanta Straży Miejskiej. Jeśli będzie taka możliwość Pana sugestie na pewno zostaną wzięte pod uwagę.Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – kier. Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 17-07-2016, mieszkanka
Witam, prosze o wykoszenie ulicy Modrzewiowej i przyciecie gałezi wystajacych na ulice. Zwężają i tak wąską uliczke. Dziekuje.
Odpowiedź 21-07-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że koszenie ulicy Modrzewiowej odbędzie się w przyszłym tygodniu. Jeśli chodzi o przycięcie gałęzi, będąc w terenie nie stwierdziłam utrudnienia w poruszaniu się ulicą Modrzewiową. Jednocześnie informuję, że to mieszkańcy  odpowiadają za  przechodzące gałęzie, gdyż drzewa rosną na terenach prywatnych, a nie w pasie drogowym. Zwrócimy się do Straży Miejskiej żeby przypomniała o obowiązkach właścicielom nieruchomości.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 13-07-2016, leszek wisłocki
Dzień dobry.Kilka miesięcy temu zgłaszałem błędne, nielogiczne oznakowanie odcinka ulicy Inżynierskiej między Sosnową i Podwiejską . Na tym odcinku dopuszczalna prędkość -20 km/h .W konsekwencji, kierowcy nie są informowani o konieczności ograniczeniu prędkości i traktują ten odcinek jak "drogę szybkiego ruchu". Pytamy kiedy sprawa zostanie sfinalizowana? Czy wtedy gdy dojdzie do wypadku? Kto poczuje się wówczas odpowiedzialny za zwłokę w załatwieniu prostej sprawy dokonania właściwego oznakowania Pozdrawiam
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pańskie zgłoszenie, uprzejmie informuję, że po dokonaniu wizji w terenie i zweryfikowaniu dokumentów formalnych stwierdzono, że na przedmiotowym odcinku drogi nie była wykonywana i zatwierdzana zmiana stałej organizacji ruchu. Wynika z tego brak podstawy do wprowadzenia we wskazanym miejscu strefy zamieszkania i oznakowania drogi w sposób wskazujący takową organizację. Pragnę zwrócić uwagę, że organem zarządzającym ruchem na drogach gminnych Milanówka jest Starosta Powiatu Grodziskiego, który m.in. zatwierdza projekty organizacji ruchu na drogach i przede wszystkim na nim spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowników dróg. Burmistrz Miasta Milanówka jako zarządca drogi musi zwracać szczególną uwagę na nieformalne zmiany sytuacji drogo-ruchowej i związane z tym zmiany organizacji ruchu, likwidując nieprawidłowości i doprowadzając do zgodności w obowiązującymi przepisami i zatwierdzoną dokumentacją, na co zwraca uwagę Starosta Powiatu Grodziskiego w piśmie WO.033.21.2016 z dnia 22.03.2016 kierowanym do zarządców dróg w obrębie Powiatu Grodziskiego.
Mając na uwadze powyższe, w celu doprowadzenia stanu istniejącego do zgodności wymaganym, zlecony został demontaż znaku D-40 „strefa zamieszkania” w rejonie skrzyżowania ul. Inżynierskiej z ul. Podwiejską. Niemniej jednak, uznając za uzasadnioną potrzebę utrzymania tzw. „strefy zamieszkania” podejmujemy starania w zakresie opracowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu upoważaniającej do wprowadzenia takiego oznakowania.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 04-07-2016, Sławek Miazek
Dzień dobry,

na początku maja zadałem za pośrednictwem tego formularza pytanie, dotyczące problemu odbioru skoszonej trawy. Do dziś, mimo prośby wysłanej bezpośrednio na adres e-mail Pani Burmistrz, nie otrzymałem odpowiedzi. Sprawa wisi w powietrzu, problem dotyczy nie tylko mnie. Jeśli nic się nie da zrobić to oczekuję jasnej odpowiedzi, wtedy będę szukał rozwiązania na własną rękę.

z pozdrowieniami

Sławek Miazek
Odpowiedź 05-07-2016

Szanowny Panie,
Na wstępie przepraszam za długa zwłokę w udzieleniu odpowiedzi na poprzedniego maila, jednocześnie informuję, że ze względu na coraz wyższe koszty systemu zapadły decyzje o wprowadzeniu limitów i to  nie tylko w naszej gminie ale również w sąsiednich. Na dzień dzisiejszy nie przewiduje się zmian w ilości odbieranych odpadów zielonych.  W celu zmniejszenia objętości skoszonej trawy jak również wyeliminowaniu zapachu wskazane jest odczekanie 1-2 dni i dopiero zapakowanie lekko podsuszonej trawy do worków.  Odnośnie przyjmowania trawy w punkcie przy ul. Turczynek, jeśli zapadną takie decyzje będziemy informować o tym mieszkańców.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 30-06-2016, Piotr
Szanowni Państwo w dniu 20 marca poprosiłem o interwencję wycięcia uschnietych drzew na ulicy Uroczej pomiedzy posesjami 14 i 16, w formie zapytania. Prośbę moja ponowiłem osobiście na spotkaniu w szkole z p. Burmistrz i pracownikami miasta w maju. Następnie telefonicznie poprsiłem o interwencje w urzędzie miasta. I co? Nic! Przy każdej burzy gałęzie sie odrywaja. W marcu jedno drzewo sie przewróciło na ogrodzenie. Do kogo mamy zgłaszać tego rodzaju sprawy? Czy otwarta dyskusja na FB zdopinugie Państwa do działania? Czy może lokalna prasa? Pzdr, piotr
Odpowiedź 06-07-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na maila z dnia 30 czerwca 2016r. uprzejmie informuję, że sprawą  drzew w ulicy Uroczej zajęliśmy się bezpośrednio po otrzymaniu informacji od Pana. Wystąpiliśmy do Starostwa o decyzję zezwalająca na ich wycinkę. Decyzję otrzymaliśmy niestety w kwietniu, kiedy już trwał okres lęgowy ptaków co uniemożliwiło wycięcie drzew, zwłaszcza że przedmiotowe drzewa posiadają liczne dziuple.  Jednakże ze względu na ostatnio występujące zjawiska pogodowe, podejmiemy działania, aby nie doszło do zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.


Z poważaniem
Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
 

do góry strony


Wersja do druku