Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  »  

Pytania do Burmistrza

Prosimy, aby zadawane przez Państwa pytania dotyczyły bieżących kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.

Zadawane w tym trybie pytania nie powinny:

  • dotyczyć kwestii, których wyjaśnienie jest możliwe w innym przewidzianym do tego celu trybie (m.in. w trybie dostępu do informacji publicznej, w trybie skargowym itp.),
  • zawierać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe,
  • zawierać treści reklamowych lub promocyjnych,
  • pełnić roli polemiki prowadzonej w odniesieniu do wcześniej zadawanych pytań.

Odpowiedzi na pytania udzielają z upoważnienia burmistrza kierownicy referatów Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Gminy. W sprawach najistotniejszych odpowiedzi udziela bezpośrednio burmistrz. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymali Państwo odpowiedź w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni.

Ze względu na brak możliwości edycji tekstu, prosimy o nieumieszczanie danych osobowych oraz teleadresowych w zadawanym pytaniu, jeśli nie wyrażają Państwo zgody na ich publikację.


« Wróć do listy kategorii

Pytanie 25-06-2016, Mieszkaniec.
Milanówek, 28.05.201

Burmistrz Miasta Milanówka


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późń. zm.) oraz art. 61
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o udostępnienie informacji:
1. Kto jest wykonawcą placu zabaw na tzw. dołku?
2. Czy zabawki będące wyposażeniem placu zabaw na tzw. dołku mają
certyfikaty i atesty dopuszczające do użytkowania w miejscach publicznych?
Proszę o skany dokumentów.
3. Kto jest zarządcą terenu na tzw. dołku?
4. Czy dla placu zabaw na tzw. dołku prowadzona jest książka placu zabaw?
Jeśli tak, proszę o skan dokumentu.

Proszę o przekazanie odpowiedzi na powyższe pytania przy pomocy poczty
elektronicznej na adres e-mail 123fbkr@gmail.com
Z wyrazami szacunku,Ponawiam to pytanie po raz trzeci i ostatni.I jeżeli nie otrzymam odpowiedzi złożę skargę na Przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy zgodnie z KPA.
Odpowiedź 27-06-2016

Szanowny Panie,
W związku z faktem, iż Pana pytanie stanowi wniosek o udostępnienie informacji publicznej (co wynika z treści wniosku) uprzejmie informuję, że zostanie on rozpatrzony w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 24-06-2016, Michal
Witam,

Kiedy zostanie rozwiazny problem niskiego ciśnienia wody w osiedlach przy ulicy królewskiej?w tamtym roku informowali Panstwo,,ze do jwsieni problem zostanie rozwiązany.zaczely się pierwsze upaly a wody brak.
Odpowiedź 04-07-2016

Szanowny Panie,
Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o informuje, że w dni upalne spadki ciśnienia mogą mieć miejsce przy ponad planowych rozbiorach wody. Wszystkie 3 stacje uzdatniania wody pracują z pełną maksymalną wydajnością. Dodatkowo MPWiK kupuje wodę z Grodziska Mazowieckiego. Ewentualne dodatkowe ilości wody zostaną wtłoczone do sieci po zakończeniu inwestycji „ Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Gminy Milanówek” realizowanej jest przez Gminę Miasta Milanówek.
W ramach wspomnianego powyżej projektu realizowane jest m. in. zadanie polegające na budowie stacji uzdatniania wody przy ul. Na Skraju w Milanówku. Inwestycja ta w chwili obecnej znajduje się na ukończeniu – trwają procedury związane z rozruchem technologicznym. W sytuacji zakończonego powodzeniem rozruchu oraz po pomyślnym uzyskaniu wszelkich niezbędnych aprobat, opinii i zezwoleń obiekt zostanie włączony do eksploatacji i przekazany do użytkowania Milanowskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. – przewiduje się, że powinno to nastąpić w III kw. 2016 r. Uruchomienie produkcji wody w SUM przy ul. Na Skraju powinno zmniejszyć problemy związane z niedoborem wody w miejskiej sieci wodociągowej.


 


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 22-06-2016, Joanna
Chciałabym wiedzieć, dlaczego Milanówek toleruje wulgarne napisy na sklepie na rogu Spacerowej. Wiem, że budynek należy do Społem, ale chyba miasto może interweniować by bazgroły zostały zamalowane?
Odpowiedź 24-06-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na  Pani maila, uprzejmie informuję, że wystąpimy do PSS Społem, aby usunęli napisy ze ściany budynku znajdującego się przy ul. Słowackiego róg Spacerowej w Milanówku.


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 17-06-2016, Anna Kuczyńska
Szanowna Pani Burmistrz,
Kiedy doczekamy się porządnej oceny stanu drzew pomników przyrody w Milanówku? Znowu trochę powiało i kolejny pomnik przyrody w ścisłym centrum Milanówka padł (teren kościoła św. Jadwigi). Niecały miesiąc temu padła lipa przy wiadukcie. 5 lat temu o włos nie doszło do tragedii na mojej posesji, kiedy również po niewielkim wietrze złamał się potężny dąb, o którego usunięcie zabiegałam latami, ale się nie doczekałam. Uprzejmie proszę o poważne rozpatrzenie mojego wniosku.
Odpowiedź 13-07-2016

Szanowna Pani,
W  odpowiedzi na Pani maila, uprzejmie informuję, że w 2013 r. została wykonana ekspertyza pomników przyrody, oraz prace pielęgnacyjne. Jednocześnie informuję, że w najbliższym czasie przeprowadzimy ekspertyzy dendrologiczne, które pozwolą ocenić co dzieje się z drzewem w środku, bo jak widzimy drzewa, które poleciały w ostatnim czasie nie miały żadnych zewnętrznych zmian świadczących o ich złej kondycji. Ze względu na wysokie koszty tego rodzaju badań będziemy wykonywać je etapami, rozpoczynając od  drzew w alejach pomnikowych.
Dla ścisłości drzewo, które przewróciło się na terenie kościoła nie było pomnikiem przyrody.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią


do góry strony
Pytanie 14-06-2016, Marcin Nabiałek
Mam pytanie w kwestii koszenia.
Czy ulica Łąkowa i wszystkie poboczne zostały wyłączone z harmonogramu na ten rok?
Bo jeszcze ani razu nie były koszone.
Odpowiedź 14-07-2016

Szanowna Pani,
W odpowiedzi na Pana maila, uprzejmie informuję, że wszystkie ulice przewidziane są do koszenia, również ulica Łąkowa.


 


 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony
Pytanie 04-06-2016, Jola Bortkiewicz
Dlaczego dziś od rana, muszę w swoim ogrodzie słuchać wrzeszczących ludzi ? Zgadzam się, że Dołek jest miejscem publicznym i drzeć się na nim może kto chce, ale mój ogród nie jest miejscem publicznym i uważam za chamstwo, brak ograniczania się z hałasem.
Odpowiedź 11-10-2016

Szanown Pani,
Bardzo istotną kwestią w życiu codziennym Milanówka jest zachowanie warunków sprzyjających odpoczynkowi. "Zielony dołek" jest jednym z tych miejsc, które mają służyć aktywnemu odpoczynkowi mieszkańców. Jest to miejsce publiczne, z którego korzystają mieszkańcy w różnym wieku i podejmują oni różne formy aktywnosci. Trudno powiedzieć, czy sytuacja, którą Pani przytacza naruszyła normy zachowań publicznych. W przypadkach kiedy takie normy są naruszane należy skontaktować się z Milanowską Strażą Miejską, która podejmie odpowiednie kroki.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Aneta Majak - Dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury

do góry strony
Pytanie 01-06-2016, Mieszkanka Milanówka
Szanowna Pani Burmistrz,
Proszę o informacje jak jeszcze długo mieszkańcy okolicznego baru na ul. Grudowskiej rog Warszawskiej mają znosić permanentne łamanie ciszy nocnej?

Z wyrazami szacunku,
Mieszkanka Milanówka.
Odpowiedź 10-10-2016

Szanowna Pani,
Na wstępie chciałbym wyjaśnić, że prowadzenie działalności gastronomicznej stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.
Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną,  może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzone przez Ministra Gospodarki; wpis ten stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności. Natomiast Burmistrz nie wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej tego typu. Nie ma również uprawnień do określenia godzin, w których lokal gastronomiczny może działać.
Burmistrz Miasta Milanówka wydaje natomiast zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Przepisy tej ustawy nie upoważniają jednak Burmistrza do określenia godzin, w jakich może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Nie ma więc możliwości ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w przedmiotowym lokalu, zarówno w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i w warunkach funkcjonowania baru.
Następnie chciałbym wyjaśnić, że powszechnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają  pojęcia ciszy nocnej i nie regulują w jakich godzinach cisza taka obowiązuje. Jest to pojęcie zwyczajowe, ale na tej podstawie nie można stwierdzić, że ktoś dopuszcza się złamania obowiązujących przepisów.
Niemniej jednak mając na uwadze prawo mieszkańców Milanówka do życia i wypoczynku w spokoju Burmistrz Miasta Milanówka wydała polecenie Straży Miejskiej w Milanówku o objęcie okolic skrzyżowania ul. Warszawskiej i Grudowskiej oraz działającego tam baru szczególnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa i spokoju. Nadmieniam, że zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.) „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.) funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia. Dlatego też, w związku z powtarzającymi się informacjami o zakłócaniu ciszy Burmistrz Miasta Milanówka poleciła funkcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień. Zwróciłam się również z prośbą do komendanta Posterunku Policji w Milanówku o podejmowanie analogicznych działań przez funkcjonariuszy tej formacji. Na skutek działań Policji do Burmistrza Miasta Milanówka został przez ten organ złożony wniosek o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Obecnie postępowanie w tym zakresie jest prowadzone przez właściwego pracownika Urzędu Miasta.
Chcąc wskazać Panu wszelkie możliwe kierunki działań pragnę dodać, że uciążliwości związane z działaniem baru mogą być ograniczane nie tylko w drodze działań podejmowanych przez organy administracji publicznej, lecz również na drodze cywilnoprawnej. Działanie takie narusza bowiem stosunki dobrosąsiedzkie. Zaś zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Osoby, których zdaniem funkcjonowanie baru powoduje nadmierne uciążliwości, mogą więc również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
Burmistrz Miasta Milanówka, jako organ administracji publicznej jest zobowiązana do działania na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów. Nie może więc zabronić działalności gastronomicznej, nie mając ku temu podstaw prawnych. Pani Burmistrz podjęłam i będzie podejmować działania, do których upoważniają ją obowiązujące przepisy i będzie dążyć do zapewnienia harmonijnego i spokojnego współżycia wszystkich mieszkańców Milanówka.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 14-05-2016, Piotr
Witam.
Od kilku dni brak sygnalizacji świetlnej przy ulicy Szkolnej. Kiedy zostanie przywrócona sygnalizacja drogowa? Przejście drogowe jest przy szkole.
Ta sytuacja jest nie do zaakceptowania.
Odpowiedź 25-05-2016

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, jednostką odpowiedzialną za skrzyżowanie ul. Królewskiej (droga wojewódzka DW719) z ul. Szkolną (droga gminna), w tym za sygnalizację świetlną, jest zarządca drogi wojewódzkiej – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich (MZDW). Tuż po stwierdzeniu uszkodzenia sygnalizacji sprawa została skierowana przez pracowników referatu Technicznej Obsługi Miasta do MZDW rejon Grodzisk Mazowiecki. Zaistniała sytuacja spowodowana była uszkodzeniem elektroniki sterującej sygnalizacją, która wymagała zakupu i wymiany uszkodzonych elementów. Naprawę uszkodzonej sygnalizacji przewidziano do 20 maja. Awaria została całkowicie usunięta dnia 23 maja.Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Adam Adamczyk - po. Kierownika Referatu TOM

do góry strony
Pytanie 11-05-2016, Mieszniec
Szanowna Pani Burmistrz
Bardzo proszę o informację na jakich zasadach działa bar na ul. Warszawskiej róg Grudowska.
W jakich godzinach otrzymał pozwolenie na otwarcie lokalu i do ktorej może prowadzić sprzedaż alkoholu.

Z posiadanych informacji od bezpośrednich mieszkańców problem z zakłóceniem ciszy nocny jest zanany od zaszlego roku. W obecnym czasie od kiedy temperatura zewnetrzna pozwala na biesisdowanie lokal jest czynny do ostatniego klienta.

Czy w mieście Milanówek można bezkarnie łamać przepisy dotyczące ciszy nocnej? Czy nikt w tym wyjątkowym mieście jak brzmi slogan na pierwszej stronie miasta, nie kontroluje sprzedaży alkoholu po 22?

Szanowna Pani Burmistrz. Proszę o przeprowadzenie wnikliwej analizy z funkcjonowania tej działalności.
Na pomoc straży miejskiej nie mozna liczyć bo oni nie mają sily sprawczej po godz 22.

Właściciel ma w poważaniu sąsiadów i ich dzieci które nie mogą przez to bezprawie spać. Bezpośrednie sąsiedztwo stało sie koszmarem. Lokal jest zamykany nawet o 1 rano.

Chyba ze mamy tu do czynienia z lokalem nocnym?

Jeżeli uważa Pani ze temat jest niepowazny czy też nie ma takiego miejsca to zachęcam do wycieczki po 22 w okolice lokalu.

Wierzę że Jest Pani godna Burmistrza ktory stoi na czele dobra mieszkańców i nie pozostanie obojętna na głosy łamania prawa.
Niepokojem jest to że nikt nie wyciągnął wnioskow przez cały rok.

Liczę na merytoryczna odpowiedz.

Z poważaniem
Mieszkaniec wyjątkowego miasta.
Odpowiedź 09-06-2016

Szanowny Panie,
W odpowiedzi na Pana pytanie z dnia 11 maja 2016 r. uprzejmie wyjaśniam, że prowadzenie działalności gastronomicznej stanowi działalność gospodarczą, prowadzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.). Zgodnie z art. 6 ust. 1 tej ustawy „podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.
Przedsiębiorca, będący osobą fizyczną,  może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzone przez Ministra Gospodarki; wpis ten stanowi podstawę do rozpoczęcia działalności. Natomiast Burmistrz nie wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej tego typu. Nie ma również uprawnień do określenia godzin, w których lokal gastronomiczny może działać.
Burmistrz Miasta Milanówka wydaje natomiast zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Przepisy tej ustawy nie upoważniają jednak Burmistrza do określenia godzin, w jakich może być prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych. Nie mam więc możliwości ograniczenia godzin sprzedaży alkoholu w przedmiotowym lokalu, zarówno w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, jak i w warunkach funkcjonowania baru.
Następnie chciałabym wyjaśnić, że nie można potwierdzić stawianej przez Pana tezy o „bezkarnym łamaniu przepisów dotyczących ciszy nocnej”. Aby doszło do złamania przepisu, przepis taki musi obowiązywać w chwili jego złamania. Powszechnie obowiązujące przepisy nie wprowadzają jednak pojęcia ciszy nocnej i nie regulują w jakich godzinach cisza taka obowiązuje. Jest to pojęcie zwyczajowe, ale na tej podstawie nie można stwierdzić, że ktoś dopuszcza się złamania obowiązujących przepisów.
Niemniej jednak mam na uwadze prawo mieszkańców Milanówka do życia i wypoczynku w spokoju. Dlatego też wydałam polecenie Straży Miejskiej w Milanówku o objęcie okolic skrzyżowania ul. Warszawskiej i Grudowskiej oraz działającego tam baru szczególnym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa i spokoju. Nadmieniam, że zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.) „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 ze zm.) funkcjonariusze Straży Miejskiej są uprawnieni do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia. Dlatego też, w związku z powtarzającymi się informacjami o zakłócaniu ciszy poleciłam funkcjonariuszom korzystanie z przysługujących im uprawnień. Zwróciłam się również z prośbą do komendanta Posterunku Policji w Milanówku o podejmowanie analogicznych działań przez funkcjonariuszy tej formacji.
Przeprowadziłam także postępowanie wyjaśniające w sprawie potencjalnej możliwości cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Na podstawie zgromadzonego w trakcie postępowania materiału nie można jednak udowodnić zaistnienia przesłanek, określonych w art. 18 ust. 10 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, uzasadniających cofnięcie zezwolenia.
Wystąpiłam również do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Mazowieckim o sprawdzenie legalności budowy przedmiotowego baru. Postępowanie przed tym organem nie zostało jednak zakończone, zaś Miasto Milanówek nie jest stroną tego postępowania.
Chcąc wskazać Panu wszelkie możliwe kierunki działań pragnę dodać, że uciążliwości związane z działaniem baru mogą być ograniczane nie tylko w drodze działań podejmowanych przez organy administracji publicznej, lecz również na drodze cywilnoprawnej. Działanie takie narusza bowiem stosunki dobrosąsiedzkie. Zaś zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 23 czerwca 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380) „właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych”. Osoby, których zdaniem funkcjonowanie baru powoduje nadmierne uciążliwości, mogą więc również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia nie mogę więc zgodzić się ze stwierdzeniem, że pozostaję obojętna na łamanie prawa  i nie wyciągam wniosków płynących od mieszkańców. Jako organ administracji publicznej jestem zobowiązana do działania na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów. Nie mogę więc zabronić działalności gastronomicznej, nie mając ku temu podstaw prawnych. Podjęłam i będę podejmować działania, do których upoważniają mnie obowiązujące przepisy i będę dążyć do zapewnienia harmonijnego i spokojnego współżycia wszystkich mieszkańców Milanówka.
 


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta Milanówka

do góry strony
Pytanie 05-04-2016, Dariusz
Prosze o sprzątnięcie ul Ludej bo jest bardzo brudno.
Odpowiedź 07-04-2016

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, że ulica Ludna zostanie sprzątnięta do końca tego tygodnia.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta Milanówka
Emilia Misiak – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią

do góry strony


Wersja do druku